Inkluze na školách

Publikováno 15. března 2016

Téma inkluze se v posledních týdnech stalo velmi diskutovanou otázkou. Řeší ji veřejnost, média i přední politici. Ze všech stran padá do veřejné diskuze řada argumentů a faktů pro i proti, často jsou tato prohlášení protichůdná. Téma je navíc provázeno velkými emocemi, což komplikuje korektní diskuzi nad faktickými otázkami, které jsou s inkluzí spjaty.

Demagog.cz proto zkontroloval vyjádření politiků k inkluzi ve školství a k vyhlášce, která bude účinná od 1. září tohoto roku. Ověřili jsme 30 nejnovějších faktických výroků politiků k tomuto tématu, které se objevily v celostátních televizích, rádiích a denících mezi 24. únorem a 1. březnem. V této době se ke společnému vzdělávání vyjadřovali především ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, prezident Miloš Zeman, předseda ODS Petr Fiala, poslankyně Anna Putnová a poslanec Jiří Zlatuška. V těchto prohlášením politici řešili nejrůznější aspekty zaváděných změn, financování, projednávání předlohy, právní otázky a další témata.

Výroky

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Jsou tady novinky […]. Dokonce se objevily paradoxně návrhy, aby ty mentálně postižené děti se svými asistenty byly ve třídě ukryty za paravanem. (Blesk, 29. 2., str. 2)“

Anna Putnová

Anna Putnová: „Podle pana náměstka Štecha se očekává, že se budou přibírat desítky nových lidí [ do poradenských zařízení], kvalifikovaných psychologů a specializovaných pedagogů. […] On dokonce zmínil, že to bude 150 lidí. (ČT 24, 1. 3., 90')“

Anna Putnová

Anna Putnová: „Inkluze je v našem školském systému už dnes jasně legislativně ukotvená. (Blesk, 23. 2., str. 2)“

Jiří Zlatuška

Jiří Zlatuška: „Pan Fiala se ještě před rokem na sněmovním plénu chlubil, že zákon připravovala jeho pracovní skupina, když byl ministrem. (Právo, 27. 2., str. 2)“

Jiří Zlatuška

Jiří Zlatuška: „Nikdo z dnešních bijců, kteří se bojí, že to poškodí kvalitu škol, [před rokem na sněmovném plénu] žádné argumenty neměl. (Právo, 27. 2., str. 2)“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Jsme si nikdy nedefinovali, co to je lehké mentální postižení. (Blesk, 29. 2., str. 2)“

Jiří Zlatuška

Jiří Zlatuška: „U nás dnes přístupy [vnitřního rozrůznění žáků ve třídách] vyučuje každá pedagogická fakulta. (Blesk, 23. 2., str. 2)“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „Žáci v [praktických] školách ubývají od roku 2007. (MF DNES, 26. 2., str. 5)“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Ministryně Valachová přišla s nápadem, že všechny děti s handicapem budou postupně chodit do běžných tříd, do běžných škol. (Video na Facebooku Petra Fialy, citované v Právo, 25. 2., str. 7)“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Já si vzpomínám na dobu, kdy jsem stál jako sám voják v poli, před rokem a půl, když jsem vyjadřoval nesouhlas s inkluzí. (projev na tiskové konferenci, parafrázováno v Blesk, 25. 2., str. 2) “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „[Před rokem a půl] naše mediální scéna potlačovala protestní hlasy proti inkluzi a propouštěla pouze hlasy inkluzi podporující. ( projev na tiskové konferenci, parafrázováno v Blesk, 25. 2., str. 2)“

Jiří Zlatuška

Jiří Zlatuška: „Dnešní poplach se týká cca 15 tisíc žáků ve školství s cca 44 tisíci třídami. (Blesk, 23. 2., str. 2)“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „Se nám vzdělává v systému běžných škol 70 tisíc dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. (ČT 24, 1. 3., 90')“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „Já nedělám nic, co bych si sama vymyslela ve své hlavě, já činím to, co předložil předchůdce, novelu školského zákona do Poslanecké sněmovny. (ČT 24, 1. 3., 90')“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „Co se týká tolik diskutovaného zrušení přílohy pro lehké mentální postižení z hlediska vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením, tak tato debata odborně se vede 10 let, od roku 2010 přes paní ministryni Kopicovou, pana profesora Fialu a další ministry (ČT 24, 1. 3., 90')“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „3,5 tisíce dětí [s lehkým mentálním postižením] v běžných školách je. (ČT 24, 1. 3., 90')“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „Já jsem ihned po nástupu do funkce […] komunikovala to, ano, novela školského zákona nabývá účinnosti 1. září 2016. To je pravda. Na tom se nic nezměnilo. (ČT 24, 1. 3., 90')“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „V rámci prováděcí vyhlášky k novele školského zákonu mělo být přechodné období od počátku 1 rok. […] A já na základě těch debat se všemi aktéry […] prodloužila […] na 2 roky. (ČT 24, 1. 3., 90')“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „ Některé školy vzdělávají žáky s lehkým mentálním postižením už dnes i přesto, že jim pro to zákony nevytvářejí dobré podmínky, a hlavně – chybí finance na asistenty a speciální pomůcky. (Hospodářské noviny, 26. 2., str. 5)“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „V těch minulých letech, kdy učitelé byli na to úplně sami bez podpory, bez peněz. (ČT 24, 1. 3., 90') “

Jiří Zlatuška

Jiří Zlatuška: „Pan Fiala […] měl [před rokem na sněmovním plénu] k zákonu pouze dvě věcné výhrady. (Právo, 27. 2., str. 2)“

Jiří Zlatuška

Jiří Zlatuška: „Speciální školy jako takové [se] neruší. (Blesk, 23. 2., str. 2)“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „Inkluze […] se týká samozřejmě nejenom dětí zdravotně postižených nebo sociálně znevýhodněných, ale i nadaných a mimořádně nadaných. (ČT 24, 1. 3., 90’)“

Petr Fiala

Petr Fiala: „ Proč se školy a rodiče nejprve dovídají, že od září jdeme naplno do „inkluze“, a když se ukáže, že to není připraveno, tak slyší, že bude dvouletý odklad, vlastně přechodné období, ale pak zase, že to možná paní ministryně „nepodepíše“? (Právo, 26. 2., str. 7)“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Celkové náklady na první dva roky inkluze jsou 3,5 miliardy korun. (blesk.cz, 24. 2.)“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „Novela především mění přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zavádí pro ně skutečná podpůrná opatření, u kterých bude stanovena finanční náročnost. Mají podpořit průběh vzdělávání organizačně, personálně i materiálně. (MF DNES, 26. 2., s. 5)“

Kateřina Valachová

Kateřina Valachová: „Ve vyhlášce je upravena možnost pracovat s žáky s lehkým mozkovým postižením (protože právě jen o ty ve školách praktických jde) ve speciální třídě v běžné škole, nebo dokonce ve škole jen pro žáky s LMP. (MF DNES, 26. 2., s. 5)“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Proč není zajištěno dostatečné a trvalé financování dříve, než se něco „spouští“? (Právo, 26. 2., s. 7)“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Nové je i to, že se má výrazně zvýšit počet asistentů. (Blesk, 29. 2., s. 2)“

Jiří Zlatuška

Jiří Zlatuška: „Víc žáků v hlavním vzdělávacím proudu bylo […] i za předchozích vlád a ministrů součástí příprav změny zákona (školského, pozn. Demagog.cz). Tu přijal Parlament po důkladném posouzení za účasti odborníků i politiků. Prezident ji podepsal již před rokem. (Blesk, 23. 2., s. 2)“