Ivan Fencl
SPD

Ivan Fencl

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

0
0
0
Bez tématu 4 výroky
Pravda 4 výroky
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2018 4 výroky

Ivan Fencl

Letos už snad od poloviny června nebylo možno se v přehradě koupat.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Ve vodní nádrži Brno bylo zakázáno koupání kvůli výskytu sinic, a to od poloviny července.

Letošní velmi brzký nástup extrémně teplého počasí a s tím spojený nedostatek vody vedl k brzkému výskytu sinic. Ty způsobily, že vodní nádrž Brno byla již od 2. července vyhodnocena na třech měřitelných místech přehrady jako nevhodná ke koupání a od 16. 7. bylo dokonce koupání na všech pěti měřitelných místech dočasně zakázáno.

Na webových stránkách Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
jsou k dohledání veškerá měření kvality vody v přehradě v letošním roce. Měření
se provádí na pěti místech, která jsou součástí přehrady:

  • Brno-Rokle – voda nebezpečná ke koupání 16. 23. července
  • Brno-Rakovec – voda nebezpečná ke koupání 16. července 27. srpna
  • Brno-Kozí Horka – voda nebezpečná ke koupání 16. července 20. srpna
  • Brno-Sokolské koupaliště – voda nebezpečná ke koupání 16. 23. července
  • Brno-Osada – voda nebezpečná ke koupání 16. 23. červenceIvan Fencl

Nebyl vysoutěžen kamerový systém.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Kamerový systém pro rezidenční parkování byl předmětem zadávacího řízení, které však bylo následně zrušeno.

Na schůzi Rady města Brno dne 7. srpna 2018 nebylo (.pdf, str. 1) hlasování o výběru dodavatele kamerového systému pro rezidenční parkování v centru Brna zařazeno do programu. Následně 21. srpna 2018 Rada města Brno zrušila výběrové řízení úplně (.pdf, str. 9). Do výběrového řízení se přihlásila jenom brněnská firma Veselý Dopravní Signalizace, která ho také vyhrála. Sama předtím připravila projektovou dokumentaci k zakázce. To způsobilo pochybnosti, zda byla veřejná zakázka transparentní.

Ivan Fencl

Tyto systémy (sdíleného parkovacího místa, pozn. Demagog.cz) fungují v Los Angeles, San Franciscu.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
V Los Angeles a také v San Franciscu existují projekty, které díky propojení senzorů v rámci technologie Internetu věcí dokážou zjistit volná parkovací místa v určité oblasti v dané době.

V USA se nepoužívá pojem sdíleného parkovacího místa, ale spíše chytrého parkování. Zdejší projekty se soustředí na snížení doby hledání volného místa, což následně povede i k plynulejší dopravě a má za cíl také inteligentně motivovat řidiče k hledání nejvýhodnějšího místa k zaparkování svého vozidla v rámci předchozích standardů.

Nejrozsáhlejším projektem tohoto typu je losangeleský LA Express Park, který využívá k získání informací o hustotě parkování a cen systém inteligentních parkovacích hodin. Systém pak tyto informace sdílí s uživateli pomocí mobilních aplikací a internetových stránek. Podobné systémy s nižší mírou komplexity jsou pak také v San Franciscu (SFPark) a Indianopolis (Park Indy).

Ivan Fencl

Projekt Riviery, kde se rekonstruovaly bazény...
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
K rozsáhlé přestavbě areálu Riviery v tomto období opravdu došlo. Opraveny byly zejména netěsnící bazénové vany.

Rekonstrukce Riviery byla dokončena začátkem léta 2018 a je navržena na stavbu roku. Kompletní dokumentace (.pdf) svědčí o tom, že jednak byly rekonstruovány bazény, jednak také přibyla skluzavka a tobogán.