Josef Zahradníček
KSČM

Josef Zahradníček

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

0
0
0
Sněmovní volby 2021 1 výrok
Zemědělství 1 výrok
Pravda 1 výrok
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2021 1 výrok

Josef Zahradníček

Na Vysočině je prakticky, když se podíváme na statistiku v České republice, druhý největší počet chovů skotu a také druhý největší počet chovů prasat.
Předvolební debata České televize, 15. září 2021
Zemědělství
Sněmovní volby 2021
Pravda
Na Vysočině je druhý nejvyšší početní stav chovu skotu ze všech krajů ČR, na prvním místě je Jihočeský kraj. Co se týká chovu prasat, těch je nejvíce právě na Vysočině.

Český statistický úřad (ČSÚ) dle údajů k 1. dubnu 2021 udává nejvyšší stav chovu skotu v Jihočeském kraji, a to přes 221 tisíc kusů skotu (15,7 %). Vysočina s 218 203 (15,5 %) je na druhém místě. Celkově je v České republice chováno přes 1,4 milionu kusů skotu.

Co se týče chovu prasat, těch se nejvíce chová právě na Vysočině – přes 327 tisíc (21,5 %), v České republice celkem přes 1,5 milionu.

Výrok hodnotíme jako pravdivý s výhradou, jelikož je Vysočina v chovu prasat v České republice na prvním, nikoliv na druhém místě. V chovu skotu je pak Vysočina skutečně na druhém místě.