Luboš Průša
Jihočeši 2012

Luboš Průša

Jihočeši 2012

0
Bez tématu 11 výroků
Pravda 8 výroků
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 2 výroky
Rok 2012 11 výroků

Luboš Průša

...je zdvihadlo na Orlíku nové, v Kamýku je velká plavební komora, tam propluje parník, ve Slapech jezdí traktor takže tam si tu loďku dáte.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý.

Podle informací na webu Povodí Vltavy se nachází na Orlíku zdvihadlo pro lodě do výtlaku 3,5 tun. Zdvihadlo prošlo během zimní odstávky rekonstrukcí a rozšířením kapacity.

Obrovská plavební komora je také na Kamýku, ta umožňuje proplutí lodím do 300 tun.

Na Slapech je překonání přehrady zajištěno pomocí traktoru, který přepravuje lodi do 4 tun.

Luboš Průša

My jsme tak stavěli i kus té R4, když nešlo získat pozemek, tak jsme nějakým způsobem ho získali nejdřív jako město a pak přešlo na Ředitelství silnic a dálnic.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012
Neověřitelné

Dle dostupných údajů byl Luboš Průša místostarostou a posléze starostou města Písku v letech 1998 - 2006. Informace o konkrétních případech výkupu nebo směn pozemků v tomto období v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R4 bohužel v dostupných zdrojích nelze dohledat.

Luboš Průša

Já teď vůbec nevím, co s tím letištěm bude, protože tady koaliční partneři to měli ve svých programech a dneska to z jejich programů zmizelo.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý, a to na základě následujících informací.

Na webech koaličních stran ani tehdejších lídrů kandidátek bohužel nejsou k dohledání programy pro krajské volby 2008.

Nicméně v programovém prohlášení (PDF 66.72 KB) krajské koalice ODS a ČSSD z roku 2008 je vybudování mezinárodního letiště v Českých Budějovicích stanoveno jako jedna z priorit pro společné vládnutí (čl. 2, odstavec j)).

Ani ČSSD (.docx 31 KB), ani ODS tento slib do programových materiálů pro letošní volby nezahrnula, a to i přesto, že se dopravní infrastruktuře věnují poměrně obšírně a konkrétně.

Luboš Průša

Letiště je jediný kdo má letiště je v programu volebním, tak jsme my...
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012
Nepravda

Podle aktualit z Jihočeského kraje se má o vedení ucházet celkem 18 stran. Strana Jihočeši 2012 do které patří i Luboš Průša ale nejsou jedinou stranou, která se o letišti ve svém volebním programu (.pdf; str. 7) zmiňuje.

Dále jsou to také strany TOP 09, Koalice (.pdf) SNK-ED a Soukromníků ČR, SPOZ a také Strana Zelených. U ostatních stran, které se o vedení Jihočeského kraje ucházejí se téma letiště výslovně ve volebních programech nevyskytuje.

Luboš Průša

My jsme byli registrováni 7. prosince loňského roku.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012
Pravda

Politické hnutí Jihočeši 2012 bylo podle údajů ministerstva vnitra registrováno 7. prosince 2011.

Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Luboš Průša

Naše hnutí to má v programu, že věc podpoří, pokud tam obstojí posuzování této věci z hlediska právních předpisů. (jedná se o případnou výstavbu lanovky na Hochficht)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012
Pravda

Hnutí Jihočeši 2012 ve svém volebním programu na straně 20 skutečně uvádí:

" Nejsme proti lanovce na Hochficht, pokud se prokáže, že neškodí přírodě a že lze negativní vlivy jejího provozu kompenzovat jinými přírodě příznivými opatřeními."

Luboš Průša

Výstavba lanovky a celý regulativ mají přeshraniční prvek. To znamená, že do řízení je vtažena i země Horní Rakousko.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý na základě údajů uvedených v regionálních médiích z Jihočeského kraje. Server Prachatický deník informuje o chystané výstavbě lanovky vedoucí z Nové Peci až do rakouského lyžařského střediska Hochficht. Je tedy zjevné, že se skutečně jedná o přeshraniční projekt vyžadující spolupráci České republiky a Rakouska. Zde přikládáme odkaz na článek Prachatického deníku týkající se výstavby lanovky. Na základě výše uvedených informací tedy hodnotíme výrok jako pravdivý.

Luboš Průša

Koalice 4 měsíce po svém nástupu v roce 2009 uzavřela dohodu. A podle té dohody jsme dostali nějaké dárky na kulturu, sport, které dodneška nevíme, jak se přesně rozdělují. (dohoda s ČEZ)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012
Neověřitelné

Krajské zastupitelstvo sice uzavřelo tzv. Rámcovou dohodu o spolupráci mezi společností ČEZ a Jihočeským krajem, ale stalo se tomu tak 7. dubna 2009, tedy téměř šest měsíců od konání voleb do krajských zastupitelstev (17. - 18. října 2008).

Společnost ČEZ také na svých webových stránkách informuje o záměru poskytnout Jihočeskému kraji do roku 2018 částku 3,7 miliardy Kč na rozvoj a mimo jiné i na kulturní a sportovní akce.

Z návrhu usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 160/ZK/11, jehož programovým bodem bylo Rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle rámcové smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s., vyplývá, že poskytnuté prostředky by měly být rozdělovány na základě Ročního prováděcího plánu podle schválených pravidel, který je k návrhu přiložen jako příloha č. 2.

Tento návrh usnesení byl předložen Mgr. Jiřím Zimolou a MUDr. Martinem Kubou a zpracován JUDr. Lubošem Průšou ředitelem KÚ.

Výrok hodnotíme jako neověřitelný, jelikož zmiňovaná příloha není na internetových stránkách Jihočeského krajského úřadu k dispozici a nelze tedy posoudit, jakým způsobem jsou prostředky poskytnuté společností ČEZ, a.s. rozdělovány.

Luboš Průša

Pořád kraj je tím, kdo schvaluje zásady územního rozvoje.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012
Pravda

Podle zákona o krajích (zákon č. 129/2000 Sb.) patří schvalování programu územního rozvoje do kompetence krajského zastupitelsta (§ 35).

Luboš Průša

Tak zatím v těch dohodách je napsáno, že kraj dostává každý rok po dobu 10 let 110 milionů korun na právě ty kulturní, sportovní akce a další akce nebo rozdělují se v kraji tyto peníze. Samozřejmě jak jsem tady říkal, to je pravda, není známo, komu se ty peníze dostávají, jakým způsobem se o nich rozhoduje.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012
Pravda

Prostředky z ČEZ opravdu nelze sledovat až k příjemcům.

O podpoře, kterou ČEZ poskytuje "projektům kraje", hovoří už časopis společnosti (Temelínky, .pdf, str. 2) z r. 2009. V r. 2010 mluvčí společnosti potvrdil (dle E15) roční výši podpory kolem 110 milionů Korun.

Dle rámcové smlouvy (.zip, .doc) z dubna 2009 se ovšem společnost ČEZ tyto peníze zavazuje uvolnit v rámci "dlouhodobého rámcového plánu propagace své činnosti na území kraje". Smlouva sama neříká, kam peníze půjdou a dokonce ještě v prosinci 2010 hejtman Zimola na otázku zastupitele po zmíněném plánu uvedl (při jednání zastupitelstva, .pdf, str. 22) "pro lepší komunikaci s ČEZem připravujeme roční prováděcí plán a pravidla, která budou předložena kompetentním orgánům kraje".

Doklady o směřování finanční podpory ČEZ jsme nenašli. Ředitel Průša tedy pravdivě říká, že "není známo, komu se ty peníze dostávají...".