Zuzana Majerová
Triko

Zuzana Majerová

Trikolora (Triko)

0
Evropská unie 5 výroků
Bez tématu 2 výroky
Evropské volby 2024 2 výroky
Obrana, bezpečnost, vnitro 2 výroky
Sněmovní volby 2021 2 výroky
Ekonomika 1 výrok
Sociální politika 1 výrok
Životní prostředí 1 výrok
Pravda 4 výroky
Nepravda 6 výroků
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2024 5 výroků
Rok 2021 6 výroků

Zuzana Majerová Zahradníková

Slovo manželství je etymologicky ze staroslovanského „malžena“, muž, žena.
360° Pavlíny Wolfové, 29. dubna 2021
Pravda
Výraz manželství má původ ve staročeském „malžen“ či „malženka“. Tato slova pochází z praslovanského výrazu „malъžena“, což je duálový tvar.

Slovo manželství, stejně jako výrazy manžel a manželka, pravděpodobně vzniklo přesmykem ze staročeského malžen či malženka. Tato slova mají původ v praslovanském výrazu malъžena, což je duálový tvar.

Co se týče právního zakotvení slova manželství, v České republice se jedná o zákonem upravené spojení muže a ženy. 

Vědecký časopis Naše řeč spadající pod Akademii věd České republiky nicméně upozorňuje na možnost, že se původní významové hranice tohoto slova v budoucnu posunou nebo se najde jiný univerzální výraz, který zahrne zákonné svazky mezi muži a ženami, stejně jako mezi stejnopohlavními páry. Naše řeč jako možnou příčinu dosavadní neexistence takového výrazu označuje nerovné postavení svazků v českém právním řádu. Vzhledem k tomu, že registrované partnerství není dle právního řádu na stejné úrovni jako manželství, dosud nevznikla potřeba tento společný termín najít či vytvořit.

Na závěr je nutno podotknout, že etymologie soudí na základě dostupných dokumentů a znalostí principů jazykového vývoje. Nejedná se o exaktní vědu a jakékoliv závěry jsou podmíněny také množstvím dochovaných dokladů a historickými skutečnostmi.