Demagog.cz

Petr Mach
Petr Mach (Svobodní)
Evropští poslanci schvalují rozpočet Evropské unie.
Předvolební diskuze ČT k volbám do EP, 14. května 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Celý proces schvalování rozpočtu Evropské unie je ve velmi přehledné podobě dohledatelný na webu Evropského parlamentu. Ten popisuje nezastupitelnou úlohu EP v tomto procesu.