Jiří Dienstbier
SOCDEM

Jiří Dienstbier

Já jsem samozřejmě přišel, jak už tady zaznělo, k americkému občanství tak trochu náhodou tím, že moji rodiče v té době, kdy jsem se narodil, pobývali ve Spojených státech, protože můj otec byl korespondentem Československého rozhlasu ve Washingtonu. A já jsem po rodičích získal české a podle místa narození americké občanství a samozřejmě já od svých 6 měsíců žiju v České republice, kdy jsme se tedy z Ameriky vrátili poté, co byl otec odvolán po srpnu 68.
20 minut Radiožurnálu, 24. června 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Jiří Dienstbier starší byl skutečně v letech 1968 - 1969 zahraničním zpravodajem v USA, kde se mu také 27. května 1969 ve Washingtonu narodil syn Jiří Dienstbier mladší, který získal díky čtrnáctému dodatku Ústavy americké občanství. České státní občanství získal na základě zákona č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání občanství České socialistické republiky, kde v §8 odst. 1 stojí: "Dítě, jehož rodiče jsou státními občany republiky, nabývá narozením státního občanství rodičů. " Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa dostal Jiří Dienstbier st. v rozhlasu výpověď. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Dienstbier vs. Zeman?

20 minut Radiožurnálu, 24. června 2014

Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti se dostal v minulých dnech do opětovného sporu s prezidentem Zemanem. Jejich vztahy nejsou od souboje v prezidentských volbách příliš vřelé. Stran posledních vyjádření Hradu směrem ...