Tomio Okamura
SPD

Tomio Okamura

V té naší novele bylo navrženo, aby si i ten věřitel mohl, měl nárok požádat - v případě pochybení nebo laxnosti - o výměnu exekutora.
Jiné, 9. srpna 2014

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Plné odůvodnění

Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti skutečně změnila § 44 b o změně exekutora. Srovnáním dosavadní a navrhované podoby tohoto paragrafu (viz str. 10 dokumentu) dojdeme ovšem k závěru, že právě odstavec druhý, který dává věřiteli nárok požádat o výměnu exekutora, byl slovo od slova přepsán ze stávající úpravy. Zdůrazněna byla pouze nutnost výběru "nového" exekutora opět v souladu s § 28, tedy principem teritoriality a rovnosti při nápadu exekučních případů. Laicky řečeno: znovu v rámci místního exekutorského obvodu a tak, aby na všechny exekutory v daném obvodu připadal ideálně stejný počet exekučních návrhů.

Důvodová zpráva (viz str. 5 dokumentu) navíc v souvislosti se změnou exekutora hovoří spíše o nemoci či požáru úřadu jako důvodu pro tento postup.

Výrok hodnotíme jako zavádějící, protože vyznívá ve smyslu, že oprávněný věřitel doposud neměl nárok požádat o změnu exekutora, a rovněž protože Tomio Okamura uvádí laxnost či pochybení (sic!) exekutora jako důvody pro takovýto postup. To ale není v zákoně ani návrhu novely explicitně uvedeno a je to tedy pouze domněnka.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Tomio Okamura v Pressklubu Frekvence 1

Jiné, 9. srpna 2014

Tomio Okamura tentokrát vystoupil v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Obhajoval především kroky svého poslaneckého klubu, který dle jeho slov již předložil většinu zákonů ze svého volebního programu. Ty však byly zpravidla smete...