Demagog.cz

Milan Feranec
Milan Feranec (ANO)
Otázka MF: Při slibu o zlepšení přípravy i realizace projektů dotovaných z EU říkáte, že Olomouc kvůli špatnému plánování a řízení přišla v uplynulých letech o desítky milionů. Máte příklady?

Feranec: Myslím, že to byla i otázka Dolního náměstí. Celkem jde o zhruba 60 milionů. Jsou to případy, kdy i kvůli porušení zákona o veřejných zakázkách udělí poskytovatel dotace korekci deset procent. Svůj příspěvek tak sníží a pak to musí uhradit město.
Předvolební rozhovory Mladé fronty , 27. září 2014

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Výrok hodnotíme jako neověřitelný, jelikož se nám nepodařilo nalézt aktuální soupis prováděných kontrol ani to, zda do nich spadá rekonstrukce olomouckého Dolního náměstí. Je však jisté, že kvůli tzv. korekcím projekty v ROP Střední Morava (kam spadá i Olomouc) přicházejí o desítky milionů korun ročně.

Podle magazínu (.pdf, str. 7–8) ROP Střední Morava může nedodržení podmínek při realizaci projektu "být důvodem k uložení finanční opravy. Výsledkem je krácení přidělené dotace, nebo odvod /penále. Pokud je porušení předpisů či podmínek ROP zjištěno před proplacením žádosti o platbu, je v kompetenci odboru kontroly a plateb vyčíslit finanční korekci dotacea krátit způsobilé výdaje o procenta stanovená v dokumentu s názvem Instrukce pro finanční opravy. K tomuto typu korekcí ve většině případů dochází porušením zákona o veřejných zakázkách, zjištěním víceprací apod."

V rámci kontrol provedených v roce 2012 řídící orgán zkontroloval 221 žádostí a krátil celkové způsobilé výdaje ve výši 51 milionů korun. Dalších 43 milionů korun bylo vymáháno jako neoprávněně proplacené zpětně (zde se však již nejedná o tzv. korekce).

Systém kontrol je podrobněji popsán také v dokumentu (.pdf) provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava a také v prezentaci (.pptx) věnující se tomuto tématu.