Demagog.cz

Antonín Staněk
Antonín Staněk
Na jednáních zastupitelstva jste jako novináři přítomni, a tak víte, že naše kritika není namířena ke konkrétním lidem. A pokud, tak na konkrétní případy. Nejčastější kritika směřovala k TOP 09, která se víceméně odchylovala od svého programu. Už jsem někde uvedl, že si skutečně v některých případech nedovedu představit spolupráci se stejnými lidmi. Ale v ostatních případech u KDU-ČSL jsme kritiku na jejich členy a na jejich nedodržování programu v podstatě neměli. Kritika směřovala zejména na TOP 09 a případně na některé okamžiky u ODS. Předvolební rozhovory Mladé fronty , 27. září 2014

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Výstupy, jež dokládají kritiku ze strany ČSSD na adresu vládnoucí olomoucké koalice v průběhu volebního období, lze dohledat. Např. v únoru 2014 ČSSD vyjádřila veřejně nesouhlas s odprodejem budovy " AVIONu " a také s rušením autobusové linky č. 23. Sám Staněk se veřejně vyjádřil v případě prodeje budovy následovně:

" Se záměrem prodeje této nemovitosti nemůžeme souhlasit a jsme připraveni proti němu důrazně vystoupit a bránit tak zájmy nájemníků, u nichž tento krok stávajícího vedení města vzbuzuje velké obavy. Opět se jen potvrzuje sociální demokracií dlouhodobě kritizovaný přístup pravicové koalice k městské kase, kdy se ji snaží naplnit za každou cenu."

V případě rušení autobusové linky také kritizoval radniční koalici en bloc: " S požadavkem petice na obnovení zrušené autobusové linky se plně ztotožňujeme a stojíme za petenty. Budeme požadovat, aby pravicová radniční koalice své rozhodnutí přehodnotila. Ačkoli vnímáme jako dobrý krok postupné přibližování tramvajové dopravy k lokalitám Nové Sady a Povel, je pro nás jen obtížně přijatelný přístup vedení města v podobě zrušení autobusové linky č. 23."

Daný výrok je však i přes dohledaní veřejné kritiky na adresu vládní koalice hodnocen jako neověřitelný, záznam z jednání zastupitelstva je sice dostupný na webu města, nicméně jedná se o velmi rozsáhlé dokumenty z každého jednání a není v našich silách postihnout vybrané momenty kritiky ČSSD.