Demagog.cz

Antonín Staněk
Antonín Staněk
Město na novou halu (hokejovou – pozn. Demagog.cz) nemá. A v žádných dotačních programech, jak bylo třeba slibováno panem exprimátorem Novotným, že to půjde třeba právě z ITI (dotace pro aglomeraci Olomouc, Prostějov a Přerov – pozn. red.), to prostě reálné není. Tam na toto peníze nejsou. Předvolební rozhovory Mladé fronty , 27. září 2014

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Integrované teritoriální investice jsou zaměřeny na jiný typ projektů, než jsou sportovní haly. O tom, zda z nich chtěl hokejovou halu financovat bývalý primátor Martin Novotný, jsme nedohledali informace, a proto hodnotíme výrok Antonína Staňka jako neověřitelný.

Podporované cíle (.pdf, str. 124 a 134) v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) jsou:

  • SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje síti regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN - T
  • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
  • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb, vedoucí k sociální inkluzi
  • SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
  • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

Protože se žádný z těchto cílů nezaměřuje na oblast stavby budov typu sportovní haly, ani hokejová hala v Olomouci pravděpodobně nemůže být financována z tohoto programu.