Jaroslav Malý
SOCDEM

Jaroslav Malý

Nová novela péče o psychiatrické pacienty předpokládá to, že pacienti budou převážně v komunitách, nikoliv uzavření, ale budou v komunitách ambulantních. Ta novela, ta nová směrnice o řízení psychiatrie směřuje spíš k ambulantní péči.
ČT24, 15. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý. Ministerstvo zdravotnictví skutečně připravuje reformu psychiatrické péče. Ve zprávě, kterou na toto téma vydalo, stojí: " Reforma psychiatrické péče vychází ze strategie Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta podporuje především rozvoj komunitní a semimurální péče, zvýšení role primární péče a všeobecných nemocnic, transformaci psychiatrických léčeben a vzdělávání odborných pracovníků. Zcela zásadní součástí reformního úsilí v České republice je přitom dle strategie ministerstva zdravotnictví posun k humánnímu a udržitelnému způsobu léčby poskytovanému v co největší míře v přirozené komunit. "

Výrok jsme zmínili