Jaroslav Malý
SOCDEM

Jaroslav Malý

Sociální demokracie (SOCDEM)

0
0
0
Bez tématu 7 výroků
Pravda 7 výroků
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2014 7 výroků

Jaroslav Malý

Nová novela péče o psychiatrické pacienty předpokládá to, že pacienti budou převážně v komunitách, nikoliv uzavření, ale budou v komunitách ambulantních. Ta novela, ta nová směrnice o řízení psychiatrie směřuje spíš k ambulantní péči.
ČT24, 15. října 2014
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý. Ministerstvo zdravotnictví skutečně připravuje reformu psychiatrické péče. Ve zprávě, kterou na toto téma vydalo, stojí: " Reforma psychiatrické péče vychází ze strategie Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta podporuje především rozvoj komunitní a semimurální péče, zvýšení role primární péče a všeobecných nemocnic, transformaci psychiatrických léčeben a vzdělávání odborných pracovníků. Zcela zásadní součástí reformního úsilí v České republice je přitom dle strategie ministerstva zdravotnictví posun k humánnímu a udržitelnému způsobu léčby poskytovanému v co největší míře v přirozené komunit. "

Jaroslav Malý

Pokud je soudem nařízená ambulantní péče a pacient ji nedodržuje, pak je povinností psychiatra, aby takovou skutečnost oznámil, a soud musí konat – a musí konat okamžitě, nemůže mít žádnou prodlevu.
ČT24, 15. října 2014
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý. Tématem ochranného léčení se z právního hlediska zabýval prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., který ve svém článku píše: "Zpravidla bude vhodné, aby se léčená osoba po ústavním léčení podrobila ještě ambulantnímu doléčení. Opačná změna bude přicházet v úvahu, např. jestliže léčená osoba nebude dodržovat stanovený režim léčby nebo bude jinak narušovat její průběh. Tyto otázky by měly být objasněny v návrhu zdravotnického zařízení na změny formy ochranného léčení, popř. je-li návrh podán jinou oprávněnou osobou nebo rozhoduje-li soud bez návrhu ve zprávě zdravotnického zařízení, ve kterém je ochranná léčba vykonávána. O změně způsobu výkonu ochranného léčení rozhoduje ve veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení vykonává."

Tato slova potvrzuje také web projektu Ligy lidských práv Férová nemocnice. Ten v případě neplnění podmínek ambulantní léčby uvádí: "Neplníte-li podmínky ambulantního ochranného léčení, může soud změnit formu ochranného léčení na ústavní. Musí být ale splněna podmínka, že váš pobyt na svobodě je v důsledku neplnění podmínek ambulantní ochranné léčby nebezpečný. Pokud soud nařídí změnu formy, může vás nechat vyhledat policí a ta vás dopraví do příslušného zařízení."

Pokud je osoba, které bylo uloženo ochranné léčení, při pobytu na svobodě nebezpečná, musí předseda soudního senátu podle § 351 odst. 2 trestního řádu nařídit její bezodkladné dodání do zdravotnického zařízení.

Jaroslav Malý

Já jsem navštívil celkem 65 obcí a jednal jsem s občany přímo tváří v tvář a podal jsem ruku více než dvěma tisícům lidem
ČT24, 15. října 2014
Pravda

Na základě informací od Tomáše Carby, volebního manažera kampaně Jaroslava Malého, hodnotíme výrok jako pravdivý.

Z kalendáře akcí poskytnutého volebním štábem vyplývá, že v období kampaně se od 21. srpna zúčastnil Jaroslav Malý více než 75 akcí, včetně návštěv obcí.

Kalendář tak poskytuje zápis na webu Jaroslava Malého, kde se píše: " Profesor Jaroslav Malý včera završil celé své turné po obcích volebního obvodu. Dodržel tak své předsevzetí, že během volební kampaně osobně navštíví všech 66 obcí svého "rajonu". Turné jeho Senátorské ambulance, která zdarma měřila hladinu cukru a cholesterolu v krvi a také výši krevního tlaku, odstartovalo 18.8. a trvalo tak 54 dní. "

Jaroslav Malý

Obešel jsem všechny své protikandidáty a mám velice význačnou podporu, například v protikandidátce, kterou byla Aneta Maclová za KDU-ČSL, protože naše programy se ve zdravotnické i sociální sféře velice podobají. A má celou řadu podpor význačných osobností.
ČT24, 15. října 2014
Pravda

Jaroslava Malého podle jeho webu podpořila pro druhé kolo kandidátka KDU-ČSL Anna Maclová a kandidát hnutí Doma v Hradci Jiří Hladík.

Anna Maclová kandidovala s programem, jehož hlavní body byly:

  • podpora rodiny, vhodného propojení pracovního a rodinného života,
  • boj proti chudobě,
  • rozvoj domácí hospicové péče, podpora pečujících členů rodiny,
  • zjednodušení, větší srozumitelnost a dostupnost právních předpisů,
  • prosazování odpovědného zadávání veřejných zakázek a jejich transparentnosti,
  • podpora aktivního a odpovědného členství v EU pro prosperitu a bezpečnost naší vlasti.

Při srovnání s programem Jaroslava Malého vidíme průnik v podpoře domácí a hospicové péče, dostupného bydlení, zkrácených úvazků a tvorby pracovních míst. Dá se tedy říci, že shoda ve zdravotnické a sociální oblasti je skutečně poměrně vysoká, výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Jaroslav Malý

Já mám celkem 6 priorit. Těch 6 priorit se týká oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, pedagogiky, (...) pak je to oblast bydlení, oblast sociálních služeb a oblast zaměstnanosti a dopravy.
ČT24, 15. října 2014
Pravda

Program Jaroslava Malého skutečně obsahuje šest bodů v uvedených oblastech:

"1. Zdravotnictví […]

2. Školství[…]

3. Senioři […]

4. Doprava[…]

5. Bydlení[…]

6. Práce"

Jaroslav Malý

Moje kampaň je zcela transparentní, u řady mých protikandidátů jsem na jejich webu nenašel informace o transparentním účtu. Všechny moje výdaje a příjmy jsou vedeny na transparentním účtu, v současný stav (vyřčeno 15. 10., pozn. Demagog) 758 000 korun vydaných a jdou z prostředků jak podpory ČSSD (...), tak z darů, a dokonce mých vlastních prostředků.
ČT24, 15. října 2014
Pravda

Výrok je hodnocen jako pravdivý s výhradou. Malý skutečně zveřejňuje všechny položky na transparentním účtu ČSSD. Výhrada se týká celkové vydané výše, nicméně podle dopočítané sumy má Malý nižší výdaje, než sám uvádí.

Na účtu ČSSD pro senátní volby jsou zachyceny všechny bankovní převody v rámci financování senátních voleb pro celou ČSSD. U každého kandidáta však lze přesně určit, na co daný výdaj šel a v rámci čí kampaně. Lze tedy dohledat i přesnou výši nákladů Jaroslava Malého (dopočítali jsme celkovou výši cca 650 tisíc korun, Malý tedy své výdaje ještě nadhodnocuje).

Co se týče ostatních kandidátů do Senátu za volební obvod Hradec Králové, pak

na internetovém profilu Oldřicha Vlasáka lze pouze zjistit, jaké osobnosti jej podporují. Transparentní účet či odkaz na něj chybí.

Internetový profil Přemysla Štáchy se nepodařilo nalézt vůbec, pouze zmínka o jeho kandidatuře na stránkách hnutí ANO.

Transparentní účet kandidátky za KDU-ČSL Anny Maclové je opět centrální účet KDU-ČSL pro volby.

To je také případem kandidáta za KSČM Lubomíra Štěpána. Jeho KSČM má více transparentních účtů.

Jiří Oliva za koalici TOP+STAN má také uveden centrální transparentní účet strany TOP09.

Jaroslav Malý

Ve fakultní nemocnici (v Hradci Králové, pozn. Demagog) jsou prakticky všechny smlouvy na internetu.
ČT24, 15. října 2014
Pravda

Na webu Fakultní nemocnice Hradec Králové skutečně nalezneme zveřejňované smlouvy, a to v sekcích poradenské smlouvy, smlouvy s dodavateli a smlouvy týkající se veřejných zakázek (zde a zde). Nedokážeme říci, zda se opravdu jedná o prakticky všechny smlouvy, pravdou ale je, že nemocnice smlouvy zveřejňuje. Výrok je tedy pravdivý.