Demagog.cz

Karel Doležal
Karel Doležal
Doležal: Aby pacient přesně věděl, jaký zákrok mu bude prováděn, jakým způsobem může být případně poškozen nebo nepoškozen, co to všechno řeší; a toto by se mělo vždy s pacientem řádně projednat a mělo by to být i ze zákona povinností příslušných zdravotních zařízení. Moderátor: Z jakého zákona: Doležal: Toto vychází ze zákona č. 50, o zdraví, a pak jsou to další (…) jsou zde samozřejmě i vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. ČT24, 16. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako zavádějící

Odůvodnění

Výrok hodnotíme jako zavádějící, Karel Doležal totiž mluví o tom, že je nutné schválit zákony, které zajišťují uvedená práva pacientům. Tato práva ale již existují ve stávající legislativě.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, stanoví v § 31 povinnosti poskytovatele zdravotní péče, který podle této úpravy musí:

  • zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách,
  • umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.

Tato práva zaručuje také etický kodex Práva pacientů ČR, vydaný Centrální etickou komisí Ministerstva zdravotnictví ČR, ten však není právně vymahatelný.