Jana Černochová
ODS

Jana Černochová

V minulosti Česká republika několikrát takto humanitárně pomáhala a byla to i ODS a její vláda, která se této pomoci zúčastnila. Byla to například pomoc Libyjcům, bylo to pomoc Afgháncům sužovaným válkou.
20 minut Radiožurnálu, 20. ledna 2015

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

ČR poskytla již v minulosti humanitární pomoc některým zemím, mimo jiné i těm, které zmiňovala poslankyně Černochová. V případě Libye šlo například o poskytnutí 2,5 milionu korun z rozpočtu ministerstva zahraničí, k čemuž došlo v dubnu 2011, tedy během úřadování Nečasovy vlády, v níž byla ODS hlavní politickou stranou. Vláda tehdy rovněž rozhodla o převozu a poskytnutí léčby několika těžce raněným Libyjcům.

Také v Afghánistánu realizuje ČR dlouhodobě několik projektů zaměřených na pomoc této zemi, v současnosti např. v oblasti zemědělství a rozvoje. Do konce roku 2012 (tj. i v době, kdy byla ODS součástí vlády) fungovaly tzv. projekty rychlého dopadu spočívající především v dodávkách nezbytného materiálu místním zdravotnickým, sociálním a vzdělávacím zařízením a úřadům, na čištění studen apod.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

20 minut s Janou Černochovou

20 minut Radiožurnálu, 20. ledna 2015

Jana Černochová ve 20 minutách Radiožurnálu obhajovala svou účast na demonstraci iniciativy Islám v ČR nechceme, vysvětlovala imigrační politiku ODS a vyjádřila se k otázce humanitární pomoci obětem sužovaných válečnými konflikty.