Jana Černochová
ODS

Jana Černochová

Já jsem minulý týden na výboru pro bezpečnost požadovala, ať dostanu informace o projektu právě těch afghánských pomocníků našich spojenců, kteří působí v Afghánistánu, ať už jako tlumočníci nebo jako různí mentoři, a díky tomu, že se stahují vojáci z Afghánistánu, tak jim tam hrozí závažné nebezpečí, jim i jejich rodinám, na životech.
20 minut Radiožurnálu, 20. ledna 2015

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Výbor pro bezpečnost, o němž poslankyně Černochová mluví, se sešel 14. ledna na BIS. Jak uvádí zápis z jednání, fakticky celý "neprocedurální" obsah byl neveřejný a nepořizoval se tedy záznam ze samotného jednání o aktuálních otázkách. Slova poslankyně Černochové tak nemůžeme ani potvrdit ani vyvrátit a výrok je tedy hodnocen jako neověřitelný.

Pořízený zápis (.doc) doslova uvádí: " Další část jednání – tedy celý bod č. 1 programu schůze ‚Aktuální otázky vnitřní bezpečnosti České republiky– byla podle § 37 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, neveřejná, a proto nebyl pořízen zápis a ani zvuková nahrávka ". Díky pořízenému zápisu tak můžeme potvrdit pouze fakt, že se Černochová tohoto jednání účastnila.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

20 minut s Janou Černochovou

20 minut Radiožurnálu, 20. ledna 2015

Jana Černochová ve 20 minutách Radiožurnálu obhajovala svou účast na demonstraci iniciativy Islám v ČR nechceme, vysvětlovala imigrační politiku ODS a vyjádřila se k otázce humanitární pomoci obětem sužovaných válečnými konflikty.