Jana Černochová
ODS

Jana Černochová

Moderátoka: Zítra na 15. hodinu svolala Česká suverenita před úřad vlády demonstraci proti hrozbě islamizace Evropy, půjdete tam? Černochová: Ne. Moderátorka: Proč? Černochová: (...) A já vůbec o této demonstraci nevím. Svolává ji politický subjekt, což já odmítám se účastnit demonstrací, kde by byl svolavatelem nějaký politický subjekt. Já jsem členka jiné politické strany.
20 minut Radiožurnálu, 20. ledna 2015

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Výrok je nepravdivý, jelikož Černochová se již minimálně jedné akce pořádané jiným politickým subjektem, konkrétně Českou suverenitou - která je i svolavatelem zmiňované demonstrace - zúčastnila.

Byla to právě demonstrace se konala 16. ledna 2015 na Hradčanském náměstí v Praze. Svolavatelem akce (.doc) je ovšem i v tomto případě Česká suverenita, tedy politická strana, jejíž předsedkyně na akci také vystoupila. nikoliv spolek IVČRN, jak se Černochová mylně domnívá.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

20 minut s Janou Černochovou

20 minut Radiožurnálu, 20. ledna 2015

Jana Černochová ve 20 minutách Radiožurnálu obhajovala svou účast na demonstraci iniciativy Islám v ČR nechceme, vysvětlovala imigrační politiku ODS a vyjádřila se k otázce humanitární pomoci obětem sužovaných válečnými konflikty.