Demagog.cz

Martin Konvička
Martin Konvička
Divák: "Pane docente, při jakém poměru muslimů vůči nemuslimům v populaci dojde k prudkému nárůstu agresivních požadavků muslimů vůči ostatním nemuslimským občanům? Existují v tomto smyslu nějaké relevantní informace?

Martin KONVIČKA: Kupodivu ano a tu informaci podává přímo korán, kde se v jednom verši říká: "Udeřte, až vás bude 20 ze 200." Nevím, proč tam nebylo 10 ze 100, ale je to celkem jednoznačně 10 procent a pak ten verš pokračuje nějak, že prostě zvítězíte, protože nevěřící nic neví a Bůh je největší a tak dál a v zásadě teda v tom koránu Mohamed říká muslimům, že 10 procent jako penetrace v populaci je dost na to, aby se dalo vlastně převzít moc v zemi nebo něco takového. Hyde Park ČT24, 28. ledna 2015

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Korán (.pdf) doslova uvádí (Súra 8: Kořist. 65 - str. 62): " Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví."

Interpretace Martina Konvičky je v kontextu tohoto verše problematická. Nejde v něm o konkrétní míru penetrace ze strany muslimů v rámci populace nutné k " převzetí moci nebo něco takového ". Korán neobsahuje žádnou hranici mezi muslimy a nemuslimy v populaci (Konvičkou stanovenou na 10 %), při které by docházelo k "prudkému nárůstu agresivních požadavků" a výrok je tedy nepravdivý.