Jan Volný
ANO

Jan Volný

Já bych se chtěl ohradit toho, co říkal pan kolega Fiala. Ale vy jste to, pane redaktore, řekl v minulé diskusi taky. Mluvíte o registračních kasách. Prosím vás, to nejsou registrační kasy. To je elektronická evidence tržeb. A v podstatě toto umí jakékoliv zařízení, které ty podnikatelé již mají. To znamená, jakákoliv kasa to umí. Umí to dělat tablet, umí to dělat mobilní telefon.
Události, komentáře, 3. března 2015

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý, protože systém registračních pokladen je starý koncept, který byl nahrazen systémem elektronické evidence tržeb.

V roce 2005 nabyl účinnosti Zákon o registračních pokladnách, který však byl zrušen. Ten předpokládal využití autorizovaných přístrojů (registračních pokladen).

V současnosti byl předložen návrh Zákona o evidenci tržeb (.doc), který by měl nabýt účinnosti od 1. ledna 2016. (Dodejme pouze, že ministr financí připustil, že zavedení se může odsunout až na duben).

Zavádění bude postupné, pro drobné živnostníky by měla povinnost elektronické evidence platit od 1. ledna 2017.

Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka daně, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob. Podle tohoto návrhu by se správci daně z příjmů měly zasílat elektronicky údaje o uskutečněných platbách.

Narozdíl od zákona z roku 2005 už není nutné uskutečňovat evidenci pomocí autorizovaného nástroje s fiskální pamětí (registrační poklady), ale stačí libovolný přístroj (.zip, Důvodová zpráva, s. 16) se stálým internetovým připojením a doprovodnými funkcemi.

Jedná se tedy o dva rozdílné systémy − registrační poklady a elektronickou evidenci tržeb.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Elektronická evidence tržeb: ANO vs. ODS.

Události, komentáře, 3. března 2015

Události, komentáře nabídly duel na téma, které bude českou politickou scénou v roce 2015 značně hýbat, mluvilo se totiž o připravované elektronické evidenci tržeb. Návrh obhajoval spolustraník ministra financí, poslanec Jan Vo...