Demagog.cz

Alexandra Udženija
Alexandra Udženija
A přitom tito podnikatelé (živnostníci a malí a střední podnikatelé - pozn. Demagog.cz) tvoří jeden ze základních pilířů naší ekonomiky. Oni zaměstnávání 60 % zaměstnanců. Události, komentáře, 3. března 2015

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu tento údaj dokládá. Konkrétně uvádí, že " Celkový počet zaměstnanců malých a středních podniků v roce 2013 činil 1 782 tis. zaměstnanců. Podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2013 činil 60 %. "

Výrok Aleksandry Udženiji tedy hodnotíme jako pravdivý s odkazem na tuto zprávu.