Miroslava Němcová
ODS

Miroslava Němcová

Jestliže předseda Poslanecké sněmovny podle zákona o jednacím řádu vyhlásí jednání (myšleno v režimu legislativní nouze - pozn. Demagog.cz), vláda musí požádat, předseda Poslanecké sněmovny vyhoví a teprve poté Sněmovna svým hlasováním musí schválit postup předsedy Poslanecké sněmovny, to znamená musí říct souhlasíme s tím, že byl vyhlášen stav legisltivní nouze.
Otázky Václava Moravce, 25. října 2015

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdu s výhradou z důvodu nesrovnalostí v poskytnutém vysvětlení.

Dle § 99 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny:

"Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouzena určitou dobu. Sněmovna může stav legislativní nouze zrušit nebo omezit dobu, na niž byl vyhlášen."

Dále dle odstavce 4:

"Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednáním návrhu pořadu schůze, zda stav legislativní nouze trvá. Dojde-li k závěru, že podmínky pro jeho vyhlášení pominuly, stav legislativní nouze zruší."

Procedura je tedy ve skutečnosti taková, že předseda Sněmovny na vládní návrh vyhlásí stav legislativní nouze bez ohledu na vůli Poslanecké sněmovny. Ta pak však může legislativní stav zrušit či jeho dobu omezit.

Kromě toho bude však Sněmovna dotázána před každým projednáním návrhu pořadu schůze (tedy na začátku každé schůze), zdali stav legislativní nouze trvá. Toto pravděpodobně Němcová neobratně vyjádřila jako "schválení postupu předsedy PS." I kdyby v této fázi Sněmovna vyjádřila nesouhlas, legislativní nouze již tak jako tak trvala a nejde tedy o schválení v pravém slova smyslu.

Z tohoto důvodu udělujeme výroku status "pravda s výhradou."

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Krásy české demokracie

Otázky Václava Moravce, 25. října 2015

O problémech na pražském magistrátu i o těch celostátních diskutovala u Václava Moravce bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová s 1. místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem. Došlo také na strasti parlamentarismu a vyčíslo...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů