Michaela Marksová
SOCDEM

Michaela Marksová

No, já mám, já mám spočítáno, že vyvedl (druhý pilíř - pozn. Demagog.cz) z toho prvního pilíře asi miliardu za to celé působení.
Otázky Václava Moravce, 8. listopadu 2015

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Druhý pilíř byl zaveden od 1. ledna 2013. Současná vládní koalice rozhodla o jeho ukončení. V návrhu zákona, kterým toto ukončení realizovala, je v důvodové zprávě (.pdf - str. 16, část 7. předpokládané hospodářské a finanční dopady) vyčíslena částka, který byla do 2. pilíře přesměrována.

" Od začátku roku 2013 do konce roku 2014 se odhaduje výše prostředků přesměrovaná z důchodového pojištění do důchodového spoření na 1,1 mld. Kč."

Lze tedy předpokládat, že bude reálně o něco vyšší, než ministryně uvádí, neboť 2. pilíř funguje i v roce 2015, nicméně řádově výše Marksovou uvedená odpovídá skutečnosti. Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Penze a důchodový systém

Otázky Václava Moravce, 8. listopadu 2015

Otázky Václava Moravce tentokrát přinesly duel o výši penzí, jejich jednorázové valorozaci, o rušení druhého důchodového pilíře či o možnosti dát vládě nástroj, aby mohla důchodcům přidávat peníze prostřednictvím vládního naříz...