Demagog.cz

Milan Chovanec
Milan Chovanec
Tak jako vízová povinnost tady dneska je. Oni (Turci - pozn. Demagog.cz) musí splnit elementární podmínky, dostanou víza některé z Evropských zemí schengenského prostoru a pohybují se volně jako každý jiný občan jiného státu. Otázky Václava Moravce, 13. března 2016

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle Ministerstva zahraničí patří Turecko na seznam zemí, pro něž platí vízová povinnost ve státech schengenského prostoru. Seznam pochází z nařízení Rady (ES) č. 539/2001.

Tzv. „schengenské vízum“ opravňuje jeho držitele k pobytu na území celého schengenského prostoru pro dobu maximálně 90 dní, přičemž pouze ve výjimečných případech se toto vízum uděluje s omezenou působností pro konkrétní státy v něm vyznačené.

Podmínkami pro získání tohoto typu víza je vyplnění formuláře, doložení cestovního dokladu, fotografie, biometrických údajů, poplatku, pojištění a podpůrných dokladů prokazujících účel cesty, typ ubytování a záměr opustit schengenský prostor.