Milan Chovanec
SOCDEM

Milan Chovanec

Byly tady šibenice, byly tady šibenice, já už jsem tehdy upozorňoval, že ten trend povede k tomu, co se stalo s panem Konvičkou.
Otázky Václava Moravce, 28. srpna 2016

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Chovanec se již k této věci vyjadřoval letos na jaře. Důvodem byly loňské protesty vedené proti imigraci a uprchlickým kvótám, které byly doplněny o makety šibenic. Ministerstvo vnitra se rozhodlo podat žalobuna Magistrát hlavního města Prahy, který nošení šibenic neoznačil za přestupek.

Chovanec se tedy vyjádřil následovně: „S tímto argumentem (magistrátu) se zejména v době, kdy se extremisté radikalizují a neštítí se používat násilí, nemohu ztotožnit. Na základě názoru a doporučení legislativních odborníků ministerstva vnitra proto podám správní žalobu proti rozhodnutí orgánů hlavního města Prahy.“

Kromě tohoto vyjádření ministr vnitra veřejně poskytl ještě podobná stanoviska. V žádném z námi dohledaných však přímo neodkazuje na možný trend, který by mohlo ignorování fenoménu nošení šibenic na demonstracích přinést. Nelze nicméně vyloučit, že Chovanec toto pronesl, výrok tedy hodnotíme s odkazem na chybějící dostupné zdroje jako neověřitelný.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Bezpečnost ve všech pádech

Otázky Václava Moravce, 28. srpna 2016

Otázky Václava Moravce se po letní pauze vrátily na obrazovky České televize a přinesly zajímavý duel ministra vnitra Chovance a poslance ODS Blažka nad otázkami bezpečnosti. A to snad ve všech jejích aspektech. Oba politikové ...