Bezpečnost ve všech pádech

Publikováno 28. srpna 2016

Otázky Václava Moravce se po letní pauze vrátily na obrazovky České televize a přinesly zajímavý duel ministra vnitra Chovance a poslance ODS Blažka nad otázkami bezpečnosti. A to snad ve všech jejích aspektech. Oba politikové diskutovali nad poslední show Martina Konvičky na Staroměstském náměstí, kam přijel na velbloudu a odjel v policejním autě.

Oba řečníci se nevyhnuli ani otázce migrační krize a také policejní reorganizace, která v červnu otřásla vládní koalicí. Diskuze přinesla velký počet faktických výroků, z nichž jich ovšem celá řada nebyla fakticky přesná.

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Milan Chovanec
důležitý výrok

Milan Chovanec: „My jsme zatím nezaznamenali, snad s výjimkou jednoho zfetovaného člověka na diskotéce, který provolával Allahu Akbar, ale to doufám, že bylo jenom ve spojení s tím, že tedy použil návykové látky, tak zatím ta česká muslimská komunita opravdu klidná je.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Podle informací Policie v Libereckém kraji musela dne 20. srpna 2016 policie řešit případ 25letého mladíka, který v kempu Bílý kámen v Doksech obtěžoval ostatní hosty. 

Mladík alžírského původu s českým občanstvím po vyvedení z diskotéky kolem sebe šermoval nožem a vykřikoval Allahu Akbar. Spolu s ním byl na místě také jeho mladší známý, který také vykřikoval stejné heslo, což vyvolalo ještě více negativních emocí. Oba účastníci byli pod vlivem návykových látek. Test na drogy prokázal přítomnost amfetaminu a dalších opiátů.

Podle výroční zprávy BIS za rok 2014 (nejnovější dostupná) (pdf str. 15 - 16) Bezpečnostní informační služba vyhodnocovala možné dopady významných událostí z hlediska procesu radikalizace, která by mohla působit na domácí muslimskou komunitu. V ČR působí jedinci, kteří s různou intenzitou proklamují podporu různým teroristickým uskupením, doposud však z jejich strany nevzešla žádná bezprostřední hrozba teroristického útoku. V české muslimské komunitě naopak v roce 2014 převládal názor odsuzující aktivity Islámského státu.


Podobně tomu bylo v roce 2015. Jak vyplývá ze zprávy o situaci vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v ČR (pdf str. 46) zaznamenala BIS několik případů sympatizantů s radikálními islamisty a příslušníky Islámského státu. Jednalo se o muslimy mladší generace žijící v ČR. Své sympatie často zveřejňovali na sociálních sítích, nevedly však k faktickým činům nebo odchodu k IS.  


Na stránkách Ústředí muslimských obcí je prohlášení, které ostře odsuzuje teroristický útoky ve Francii, ke kterým došlo v listopadu loňského roku. Žádné případy násilí spojeného s muslimskou komunitou u nás zatím nebyly evidovány. Tento výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.
Pavel Blažek
důležitý výrok

Pavel Blažek: „Ten zákon zakazuje na určitých místech konat demonstrace. Ale Staroměstské náměstí to není.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako pravdivý. Zákon opravdu určitá místa pro uskutečnění demonstrací zakazuje, zmíněné Staroměstské náměstí však mezi nimi nefiguruje.


Poslanec Blažek hovoří o novele zákona o právu shromažďovacím, která vstoupí v účinnost 1. listopadu 2016.

Novela zákona mimo jiné v bodu 31 přidává přílohu, ve které je seznam devíti míst, na kterých je demonstrace zakázána:


Příloha k zákonu č. 84/1990 Sb.


Místa, kde jsou shromáždění zakázána
1. Sněmovní, Praha 1,
2. U Zlaté studně, Praha 1,
3. Tomášská, Praha 1,
4. Thunovská, Praha 1,
5. Valdštejnské náměstí, Praha 1,
6. Valdštejnská, Praha 1,
7. Zámecká, Praha 1,
8. chodník přiléhající k severní hraně Malostranského náměstí, Praha 1, mezi křižovatkami s ulicí Zámecká, Praha 1, a Tomášská, Praha 1, a
9. Letenská, Praha 1, a to v úseku mezi Malostranským náměstím, Praha 1, a křižovatkou s ulicí Josefská, Praha 1.


Zároveň platí podle zákona o Ústavním soudu zákaz konání shromáždění v okruhu 100 metrů od budov Ústavního soudu nebo míst, kde tento soud jedná. Již nyní také platí zákaz shromáždění v okruhu u budov zákonodárného sboru nebo tam, kde tento sbor jedná. Novela toto bodem 6 změnila na budovy Parlamentu ČR a to právě v místech vymezených v příloze tohoto zákona.


Staroměstské náměstí mezi těmito místy tedy opravdu není.

Pavel Blažek
důležitý výrok

Pavel Blažek: „Přece migrace začala tím, že Německo, nikoli Evropská unie, pozvala do Evropy imigranty.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Počet migrantů stoupal již od roku 2011 a před novoročním projevem v prosinci 2014, ve kterém Merkelová oznámila vůli pomoci příchozím. Na počty migrantů má vliv mnoho faktorů, proto začátek v „pozvání Německem“ hodnotíme jako nepravdivý.

Otevřenost vůči uprchlíkům projevila Merkelová již ve své novoroční řeči 31. prosince 2014, kdy prohlásila, že Německo pomůže uprchlíkům a přijme je. V následujícím roce pak Evropa čelila doposud nejvyššímu počtu migrantů od druhé světové války. 
Za „pozvání“ uprchlíků do Německa je však považováno zejména pozastavení tzv. Dublinského protokolu v srpnu 2015, který upravuje způsob přijímání uprchlíků v EU. Merkelová tak nabídla azyl všem syrským uprchlíkům, nehledě na to, zda již uprchli do Turecka či jiné transitní země. 

Angela Merkelová byla za svůj otevřený přístup kritizována. Maďarský miliardář George Soros dokonce veřejně obvinil Merkelovou z toho, že způsobila migrační krizi. 

Výrok Pavla Blažka však hodnotíme jako nepravdivý, neboť počet migrantů stoupá již od roku 2011 (.pdf, str. 1). 


Zdroj: Eurostat


Tvrzení, že Merkelová způsobila migrační krizi vyvrací také analýza vydaná Člověkem v tísni. Analýza upozorňuje, že výše zmíněné „pozvání“ nemělo na migrační proudy výrazný vliv. Dokazují to statistiky z druhé poloviny roku 2015, tedy po pozastavení Dublinského protokolu.Zdroj: Eurostat


Na základě výše uvedených informací nelze tvrdit, že migrační krizi způsobilo Německo. Za počátkem krize stojí řada faktorů, zejména krizová situace na Blízkém východě, konflikty v Sýrii a vzestup Islámského státu a s ním spjatá válka. 


Doplnění


Na základě podnětů čtenářů doplňujeme, že kromě výše zmíněných faktorů mají důležitou roli i tzv. pull faktory, které migranty přitahují do nové země. Mezi ně patří bezpečnost, dostupnost služeb, přítomnost příbuzných a přátel v cílové zemi, pracovní příležitosti a právě také pocit uprchlíků, že jsou v zemi vítáni. Tento faktor posilují právě veřejná prohlášení politiků o tom, že se uprchlíkům dostane v nové zemi pomoci. 


Motivaci uprchlíků se věnuje průzkum iniciativy REACH (.pdf, str. 8), ve kterém většina dotázaných uprchlíků odpověděla, že Německo si za svou cílovou zemi vybrala právě kvůli pocitu, že jsou v zemi vítáni. 


Podotýkáme, že motivaci uprchlíků nelze přesně vymezit či kvantifikovat. Veřejná prohlášení německé kancléřky Merkelové tak měla na rozhodování uprchlíků jistý vliv, rozhodně však nelze tvrdit, že migrační krize začala německým pozváním imigrantů do Evropy. 
Milan Chovanec
důležitý výrok

Milan Chovanec: „Se vznikem Finanční policie se počítalo v nějaké formě od samého začátku té reorganizace. Já jsem jasně říkal, že ta věc je živá, že bude pokračovat několik let a že další tedy skok nebo další milník, který tam máme, je 1.1. příštího roku.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je označen jako nepravdivý, protože v původním plánu reorganizace policie žádná zmínka o opětovném vzniku Finanční policie není a žádný výstup ministra Chovance z této doby, který by jeho slova potvrdil není dohledatelný.


Veřejná vyjádření ke vzniku Finační policie, která byla bez náhrady zrušena v roce 2007, jsou dohledatelná v červnu roku 2016. Tehdy o potřebě obnovy Finanční policie diskutoval Andrej Babiš s Milošem Zemanem. Ta by měla vzniknout k 1. lednu 2017 a její zaměření by podle Chovance pokrývalo daňové úniky, spolupráci s celníky a dalšími subjekty v rámci nově vzniklé Národní centrály proti organizovanému zločinu.


Policejní prezident Tomáš Tuhý zmínil na tiskové konferenci (čas 16:00) k reorganizaci policie (15. června 2016) snahu o zaměření se na problematiku bývalé Finanční policie v rámci sekce korupce a závažné hospodářské trestné činnosti u nově zřízené centrály.


Ministr vnitra však zmiňuje vznik Finační policie jako záměr, který v figuroval již v původních plánech. Prezentace Policie ČR (.pptx, viz obrázek), která byla použita při této tiskové konferenci k reorganizaci z 15. června však uvádí opak. Jediná informace, která se v této prezentaci o Finanční policii nachází, je zmínka o jejím dřívějším zrušení. 

Ani koncepce rozvoje Policie ČR (.pdf) pro roky 2016–2020, vydaná letos v květnu, neobsahuje nic, co by mělo Finanční policii připomínat. Koncepce v přehledu na str. 56 u části 3.3.3. Hospodářská kriminalita dokonce počítá s posilováním UOKFK (Protikorupční policie, která byla ve skutečnosti sloučena s ÚOOZ), není zde tedy zmíněn opětovný vznik Finanční policie.


Pavel Blažek
důležitý výrok

Pavel Blažek: „Ale po té poslední komisi jsem si uvědomil, že vlastně tam byl pozván pan policejní prezident Tuhý a v ten den Lidové noviny (...) najednou zveřejnily téměř všechno, co nám teprve přišel říct. “

Neověřitelné

zobrazit odůvodnění
Z důvodu nedostatku veřejně dostupných informací hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Usnesením (.pdf) z 11. července jsou všechna následující jednání Vyšetřovací komise neveřejná. Z přílohy k Jednacímu řádu Poslanecké sněmovny, jež se zabývá vyšetřovací komisí (konkrétně § 11), plyne, že do zápisu smí nahlížet pouze členové komise.

"3) Zápis po jeho ověření ověřovatelem schvaluje a podepisuje předseda komise nejpozději do sedmi dnů od skončení schůze. Ověřený zápis se odevzdává společně s přílohami nejpozději do dvou měsíců od skončení schůze k uložení.

(4) Zápis včetně jeho příloh je veřejně přístupný a mohou z něj být činěny výpisy a opisy. Byly-li jednání komise nebo jeho část prohlášeny za neveřejné, mají právo do zápisu včetně jeho příloh, popřípadě do jiného záznamu nahlížet a činit si z nich výpisy a opisy jen členové komise. V takovýchto případech může komise rozhodnout, že do zápisu včetně jeho příloh, popřípadě do jiného záznamu může nahlédnout a činit si z nich výpisy a opisy i jiná osoba."


Policejní prezident Tomáš Tuhý byl skutečně pozván (.pdf) 18. srpna společně s poslanci Komárkem, Laubem a Vildem k výslechu.
Ve stejný den rovněž vydaly Lidové noviny (lidovky.cz) dva články, z nichž první odkrývá hlubší kontext v případu úniku informací a druhý informuje o pozvání prezidentova kancléře Vratislava Mynáře k výslechu. Autorství posledního zmíněného však patří ČTK.

Z výše zmíněných důvodů však nejsme schopni porovnat, zda text vydaný Lidovými novinami obsahuje informace shodující se s vyjádřením Tuhého při výslechu.
Milan Chovanec
důležitý výrok

Milan Chovanec: „Já od policistů z ÚOOZ dostanu otevřený dopis, který si, pane redaktore, přečtete v Lidových novinách a teprve pak vám dojde na ministerstvo vnitra. “

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Tento výrok ministr vnitra Chovanec použil již ve svém minulém vystoupení v Otázkách Václava Moravce 12. června 2016 (čas 49:45). Konkrétně Chovanec uvedl:

"Jinak ti policisté z ÚOOZ, když se podíváte, tak mi posílají dopis, který se octne v Lidových novinách dřív, než mi ho pošlou."


Výrok jsme hodnotili jako zavádějící a toto hodnocení platí stále. Níže je v plném znění opakovaně uvádíme.


9. června zaslali vedoucí útvarů a expozitur z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu otevřený dopis ministru vnitra Chovancovi. V něm mimo dalšího píší:


"Žádáme Vás, pane ministře, abyste pozastavil tuto nelogickou a práci ohrožující organizační změnu. Zveme Vás na náš útvar k diskusi na toto téma a jsme připraveni Vám předložit věcné argumenty proti stávajícímu návrhu a alternativní způsoby řešení boje s organizovaným zločinem. Nebráníme se změnám, bráníme se znásilňování."


Tento dopis byl zaslán jako otevřený dopis, byl tedy zaslán kromě adresáta i médiím, která jej zveřejňovala. Jedním ze serverů, který tento dopis publikoval, byly i Lidovky.cz, které spadají do skupiny MAFRA, jíž vlastní ministr financí. Nicméně kromě tohoto serveru jej publikovaly např. i Novinky.cz nebo Týden.cz (ani jeden z nich nepatří Babišovi), tito dopis přebírali, jak je z odkazu patrné, ze zpravodajství veřejnoprávní České tiskové kanceláře. O zprávě informovaly i další servery.


Chovanec má sice pravdu, že Lidovky referovaly o znění dopisu, jehož byl adresátem, den před tím, než jej teoreticky mohl klasickou poštovní formou dostat, nicméně zavádí v tom, že se objevil v médiu patřící Andreji Babišovi. Neuvádí totiž, že šlo o otevřený dopis ve znění, který logicky média publikují, navíc Lidovky.cz nebyly jediným serverem, který by dopis v daný den publikoval. Naznačuje, že Lidové noviny (tedy spíše Lidovky.cz) měly svého druhu exkluzivní přístup k tomuto dopisu, což objektivně není pravda.
Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Ono je to na tom, že pokud je na místě přítomen zástupce magistrátu hlavního města Prahy nebo jiného magistrátu, tak tu akci rozpouští on. Tam ta policie v této věci nemá pravomoc, alespoň tak jsem to rozebíral s policisty (...) Oni říkali, my jsme v této době de facto podřízeni tomu magistrátnímu úředníkovi, který rozhodne o tom, že akce končí.“

Pavel Blažek

Pavel Blažek: „Víte, shromažďovací právo je složitá věc už jenom proto, že úřady, které rozhodují o tom, jestli nějaká demonstrace bude nebo nebude, tak nerozhodují o tom, jestli bude nebo nebude, ale prostě zkoumají pouze ohlášení, nemohou to dopředu zakázat.“

Pavel Blažek

Pavel Blažek: „Kdysi Karel Schwarzenberg na adresu rakouských zelených, kteří demonstrovali proti Temelínu, řekl, každý národ má své magory.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Já jsem si to ověřoval ještě dnes, tu informaci, oni se schází s tím pořadatelem policisté většinou dva tři dny dopředu, to znamená, s tím pořadatelem zatím té akce v kontaktu nejsou a tak jak říkal pan předseda (Blažek), ono to není o tom tu akci de facto zakázat. Ono je to oznámení, které buď přijmete nebo nepřijmete. Takže my teď nevíme, jestli ta akce (Konvičkova k 11. září - pozn. Demagog.cz) tedy je nebo není povolena.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Byly tady šibenice, byly tady šibenice, já už jsem tehdy upozorňoval, že ten trend povede k tomu, co se stalo s panem Konvičkou.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Tak ono to mělo být o tom, že Česká republika přijme 3 tisíce lidí celkem. 3 tisíce lidí v průběhu těch tří let.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Ta realokace, tedy to přesidlování a dokončení azylové procedury a i to přestěhování těch lidí na území České republiky, se nedaří, nedaří se především proto, že jsme velmi precizní v těch bezpečnostních prověrkách.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „A například ty názory (na příchod uprchlíků - pozn. Demagog.cz) velice změnil i Andrej Babiš. Já se velmi divím, protože já jsem se velmi hádal třeba s panem ministrem Pelikánem na vládách, který s paní Šabatovou jezdil do těch detencí a neustále jsem byl terčem kritiky za ty podmínky. Dnes Andrej Babiš diametrálně změnil svoji pozici a pan ministr Pelikán k tomu neřekl ani jedno jediné slovo.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „A pořád si řekněme, že na území Turecka je 2,7 milionu migrantů.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Já si tady troufám říct, že není možné Turkům vízovou povinnost zrušit. Oni nesplnili podmínky, které jsme dali.“

Pavel Blažek

Pavel Blažek: „Nyní německá kancléřka, nikoli nějaká představitelka Evropské unie nebo představitel, objíždí evropské státy a přemlouvá je, aby tento německý projekt migrace byl nějakým způsobem schválen před orgány Evropské unie.“

Pavel Blažek

Pavel Blažek: „Evropská unie bohužel v posledních letech jedná pouze jednotlivými státy. Já vám dám jednoduchý příklad. Takové jednání o Ukrajině s Ruskem nevedla žádná Evropská unie ale Německo a Francie jako za starých časů, jo.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „A na poslední radě německý ministr vnitra už velmi nahlas křičel na svého řeckého kolegu, říkal, co ještě chcete? Peníze? Vojáky? Policisty? Co chcete? My vám to dáme, ale už řekněte, co chcete. “

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „My jsme je upozorňovali na to, že v mobilech některých těch lidí jsou snímky zavražděných lidí, zastřelených lidí, zapálených lidí. Že spousta jich má bojové zkušenosti. A říkali jsme, mezi nimi přeci jsou pedofilové, úchylové, zločinci a možná teroristi.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „My v současné době jsme v situaci, že na území Německa je stále, dejme tomu, milion lidí (myšleno uprchlíků - pozn. Demagog.cz).“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Bavorsko mnohokrát poděkovalo České republice za to, že jsme byli hráz pro, proti té nelegální migraci a umožnili jsme bavorským policistům, aby byli efektivnější na bavorsko-rakouské hranici, když to bylo potřeba.“

Pavel Blažek

Pavel Blažek: „Takže pan ministr Babiš někdy v červenci udělal takový pěkný výčet, kde vlastně říkal, oni mají, myšleno soc. dem., a teď to vyjmenoval od policie, přes BIS, GIBS a prostě vyjmenoval ozbrojené složky státu, které takzvaně spravuje ČSSD.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Tak já jsem byl s panem Andrejem Babišem u pana prezidenta, který rovnal náš spor (...) Dal nám, dal nám ty hodiny šachové a tam jsem jasně deklaroval za účasti pana prezidenta vznik Finanční policie. To znamená, Andrej Babiš tam s tím souhlasil, tam dokonce řekl panu prezidentovi, že on je s tím ztotožněn. Dokonce si myslím, když se podíváte, tak pan prezident dal pak nějaké vyjádření, že vítá, že oba dva tedy politici souhlasí se znovuvzniknutím tedy Finanční policie. “

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Kobra zachránila zhruba 6,5 miliardy korun. “

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „...jak já tady mám dané ty vstupy celníků do toho vyšetřování, tak jsou minoritní nebo marginální. V rámci té centrální Kobry celníci přišli s jedním poznatkem, který pak policie vyšetřovala (...) Jeden jediný podnět na centrální úrovni a dotazy na krajské ředitelství, kde už jsou regionální Kobry, tak je to zhruba 0 až 10 případů za rok. “

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Pokud to má znamenat, že nástupem případně Roberta Šlachty do té funkce se bude ministerstvo financí snažit personálně vykrást policii a přetáhnout tam odborníky, tak to přeci státu nepřispěje k ničemu (...) Robert Šlachta někde říkal, někde říkal, že každého bude vítat do svého týmu, pokud se stane náměstkem u celníků. Já, to je jeho vyjádření, někde si ho přečtěte v médiích. Nevím přesně, v kterých to bylo. Takže to asi hrozí.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Po nástupu Roberta Šlachty do funkce šéfa ÚOOZ odešlo zhruba 120 policistů. Po této reorganizaci jich odešlo 5 nebo 7. Jaksi 2 odchody jsou nahlášeny.“

Pavel Blažek

Pavel Blažek: „Samozřejmě si všímám v tisku, že některé informace, naposledy třeba kolem pozvání pana Mynáře, tak někdo z té komise (sněmovní vyšetřovací komise k pol. reorganizaci - pozn. Demagog.cz) jim musel říct, že se to týká nějakých odposlechů a podobně.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Václav MORAVEC: Server, který patří společnosti Mafra, tak zveřejnili jasný záznam, a nebavme se o tom, kdo to zveřejnil, ale že Tomáš Tuhý mluví o Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu jako útvaru, se kterým se počítá, kde se budou navyšovat tabulky a ejhle, blesk z čistého nebe, vy najednou reorganizujete.

Milan CHOVANEC: Ale vždyť s tím útvarem se přeci počítá. Ten útvar nebyl rozdroben, ti policisté neodešli.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Když se podíváte na ty výsledky ÚOOZ v minulosti, podíváte se směrem ke kybernetickému zločinu, kdy je vydírán stát, my jsme naprosto neefektivní v těch věcech.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „V této knize například Robert Šlachta za doby Ivana Langera, já nevím, kde to mám ukázat, za doby Ivana Langera říká, že to spojení těch útvarů by bylo účelné. To nebyla žádná novinka, to nespadlo z čistého nebe.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Tento problém (jde o medializované "brutální úniky informací", jak je popsal státní zástupce Komárek - pozn. Demagog.cz) vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů ve zvláštním režimu, to znamená pod dozorem olomouckého státního zastupitelství s tím, že nesměli informovat své nadřízené a vyšetřovalo se to několik měsíců, třeba 8, dejme tomu. A po celou tu dobu to vyšetřování bylo velmi detailní. Já jsem od pana policejního prezidenta slyšel, že podával vysvětlení spolu s některými členy své rodiny.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Davida Ratha vyšetřovala protikorupční policie. Prosím pěkně, Davida Ratha nedělalo ÚOOZ.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „My jsme se jasně dohodli se státními zástupci, že státní zástupci na základě zákona a svého rozhodnutí si můžou vytvořit ad hoc policejní tým, plně ho řídit a zakázat informovat kohokoli, včetně svých nadřízených. A k tomu došlo.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Andrej Babiš se v první fázi stavěl jako zástupce státních zástupců v té mediální válce s námi. A chtěl vypořádat všechny připomínky. My jsme všechny vypořádali. Do jedné jediné poslední. Není tam ani jedna jediná, která by nebyla vypořádána.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Ministerstvo vnitra nezasahuje do nákupů ani policie, ani Hasičského záchranného sboru. To je plně v kompetenci těchto sborů.“

Milan Chovanec

Milan Chovanec: „Ta kauza toho bytu, tam byly prodány 3 byty ve stejném stavu, ve stejné fázi rozpracovanosti a já jsem koupil ten nejdražší. To znamená, bylo to koupeno od firmy, která dodává státu od roku 96 (...) A podle stanoviska majitele toho bytu, bylo to prověřování NBÚ, to znamená, ten vlastní prodej těch nemovitostí byl prověřován NBÚ.“