Demagog.cz

Miroslav Kalousek
Miroslav Kalousek
Prezident republiky nemůže čelit trestnímu stíhání z jiného zločinu než velezrada. Otázky Václava Moravce, 20. listopadu 2016

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Prezident republiky nemůže čelit trestnímu stíhání kvůli velezradě – nemůže totiž čelit žádnému trestnímu stíhání. Článek 65 Ústavy České republiky vylučuje, že by bylo možné prezidenta po dobu výkonu mandátu trestně stíhat nebo zadržet. Lze jej pouze odvolat z funkce, a to podáním ústavní žaloby. Podmětem k tomu však není pouze velezrada, nýbrž i hrubé porušení ústavy či jiné součásti ústavního pořádku.