Hanobení

Publikováno 20. listopadu 2016

Otázky Václava Moravce se tentokrát nesly v poměrně konfrontačním tónu. Proti sobě totiž usedli 1. místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Oba pánové řešili domnělá či skutečná selhání svého oponenta, možnost zavedení až ročního vězení za hanobení prezidenta republiky, či také otázky mýtného systému a přípravu rozpočtu na příští rok. Jejich poměrně obsáhlá diskuze (co se počtu faktických výroků týče) je nyní kompletně ověřena.

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Miroslav Kalousek
důležitý výrok

Miroslav Kalousek: „MORAVEC: Pane předsedo Kalousku, vy jste už během týdne reagoval na ten návrh, že by i prezident republiky musel jednou za týden čelit trestnímu stíhání, protože výkonem... KALOUSEK: To byl žert. (...) Neřekl jsem, že by čelil, já jsem si dával pozor. Řekl jsem, že prezident republiky by byl sám minimálně jednou v konfliktu s tímto zákonem“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Václav Moravec má na mysli novelu trestního zákoníku předloženou dne 11. listopadu 2016. Návrh byl aktuálně zaslán vládě k vyjádření. Novela prosazuje toto: „... kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.“

Kalousek se vyjádřil na svém twitterovém profilu, kde reagoval na Jiřího Pospíšila. Pospíšil uvedl, že „nápad části poslanců zavést znovu trestný čin hanobení hlavy státu zavání návratem ke komunistické ochraně papalášů. Stačí trestnost pomluvy.

Kalouskův komentář zní takto: „Je ve vlastním zájmu M.Zemana,aby se to nikdy neschválilo.On sám by byl v konfliktu se zákonem minimálně jednou týdně.“Jaroslav Faltýnek
důležitý výrok

Jaroslav Faltýnek: „TOP 09 žádný program nemá. 16 nesvobod od TOP 09 jsou její program. Nesvobody, jako jsou kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb, prokazování původu majetku dává Miroslav Kalousek do jednoho pytle s tímto zákonem (na ochranu úředníků). Takto to tady zaznělo a já s tím zásadně nesouhlasím. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění

Program TOP 09 určený pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 má celkem 12 tematických okruhů. Patří mezi ně například boj s korupcí a kriminalitou, vzdělání, věda, výzkum a sport atd. Seznam nesvobod je spíše reakcí na aktuální témata a zákony prosazované vládou. 

Mezi celkem 16 nesvobod definovaných TOP 09 skutečně patří kontrolní hlášení DPH, elektronická evidence tržeb, prokazování původu majetku a v neposlední řadě také výše zmiňovaný zákon na ochranu úředníků. Miroslav Kalousek ale upřesňuje, že „soudci jsou ústavní činitelé“ a „Úředníci s tím, že získali definitivu, tak také mají mít určitý nadhled na tím, že ten, kterému slouží, protože oni jsou ve službě, občas ztratí nervy a zachová se, řekněme nevhodně.“ (OVM, 13:25 – 13:42)

Co se týče praxe v Poslanecké sněmovně, klub TOP 09 a Starostové předkládá prostřednictvím svých zákonodárců řadu návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů i mimo tzv. Seznam nesvobody. Chová se v tomto ohledu jako obvyklá opoziční strana. Např. samotný Kalousek se spoulupodílel na 18 návrzích zákonů, 1. místopředseda strany Ženíšek na 27 návrzích, místopředsedkyně strany Helena Langšádlová (33), Markéta Pekarová Adamová (24) a Jitka Chalánková (21) a poslední člen vedení, poslanec Leoš Heger, spolu/předložil 24 návrhů.

Tato jejich legislativní aktivita nesouvisí výhradně s tzv. Seznamem nesvobody, jak dokládá seznam předložených návrhů u každého člena z vedení strany v rámci odkazů výše.

Výrok hodnotíme jako nepravdivý především z důvodu jeho začátku.TOP 09 svůj předvolební program má dostupný přímo na svých stránkách a dalším důvodem je fakt, že seznam 16 nesvobod nelze považovat za oficiální program strany, ale spíše jako upozornění na témata, která jsou stranou vnímána jako problematická. Navíc pokud sledujeme aktivitu poslanců klubu TOP 09 a Starostové v rámci Poslanecké sněmovny, tak zjistíme, že tito předkládají celou řadu návrhů, které jdou mimo záběr tohoto seznamu.

Miroslav Kalousek
důležitý výrok

Miroslav Kalousek: „64 poslanců, třetina sněmovny, tento názor mělo na svobodu slova (v souvislosti s podporou návrhu na obnovení trestného činu hanobení prezidenta republiky, pozn. Demagog.cz).“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Skupina 64 poslanců (.pdf, str. 4–5) v čele s komunistickým poslancem Zdeňkem Ondráčkem navrhla 15. listopadu novelu trestního zákoníku, která přidává trestný čin hanobení prezidenta republiky. Za takový trestný čin by byla trestní sazba až jeden rok. Jedná se především o poslance stran KSČM, ČSSD, Úsvit a hnutí ANO. 


Již od druhého dne postupně začala podpora mnoha poslanců opadat. Svou podporu stáhlo např. hnutí Úsvit – Národní koalice. Marek Černoch to odůvodnil tím, že návrh zákona původně počítal s trestem pro hanobení státních symbolů, nikoli svobody slova. Předsednictvo hnutí ANO se proti tomuto návrhu také ohradilo. Poslanci hnutí chtějí podpis vyjadřující podporu stáhnout a zároveň se dle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka rozhodla vít zpět svůj podpis i skupina poslanců ČSSD.
Pokud se dále zajímáte o tuto kauzu, Demagog.cz se jí podrobně věnoval ve svém výroku dne z 16. listopadu.
Jaroslav Faltýnek
důležitý výrok

Jaroslav Faltýnek: „Rozšíření pravomocí NKÚ, to bohužel tedy ztroskotalo v Senátu.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
V dubnu 2016 schválila Poslanecká sněmovna novelu (.pdf), která by rozšířila pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ten by tak mohl kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky v obcích, krajích a ve firmách, kde mají obce, kraje či stát podíl. 

Následně hlasoval o této novele Senát, který ji vetoval. Horní komora zároveň vládě doporučila, aby novelu předložila znovu, avšak v souladu se svým programovým prohlášením souběžně s návrhem na odstranění duplicit kontrolních systémů.


Poslanecká sněmovna, jíž byl návrh vrácen Senátem, jeho veto podpořila a zákon nepřijala potřebnou většinou. 


Celý proces projednávání novely zákona o NKÚ v obou komorách Parlamentu lze nalézt na webu Poslanecké sněmovny zde.
Jaroslav Faltýnek
důležitý výrok

Jaroslav Faltýnek: „Když se podíváme na průměrné roční investice za léta 1997-2013, tak byly 85,1 mld. V roce 2014 byly 111 miliard, v roce 2015 175 miliard, ale to se dočerpávalo první programové období (z fondů EU).“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění

Data, která Faltýnek uvádí, odpovídají skutečnosti. Nicméně jeho interpretace je zavádějící, protože naznačuje, že před rokem 2014 byly investice výrazně nižší, což není pravda. Rozdíl vychází z toho, že v absolutních číslech byly výdaje dříve nižší, neboť celkový objem rozpočtu byl nižší, nepracovalo se rovněž vždy s evropskými penězi.

Pokud bychom se podívali na jednotlivá léta z pohledu procentuálního podílu investičních výdajů, tak je pravdou, že rok 2015 byl prozatím nejlepší. Ovšem rok 2014, který Faltýnek zprůměrováním ostatních let fakticky vyzdvihuje, nebyl nijak zvlášť úspěšný. Pokud se podíváme na podíl výdajů, tak hned 9 let od roku 1997 bylo vydáváno z rozpočtu na investice více.

RokKapitálové výdaje (mld Kč)Výdaje celkem (mld Kč)Podíl
1997*65,76549,1011,98 %
1998*46,30536,648,63 %
1999 XXX
200060,90632,279,63 %
200151,42693,927,41 %
200253,46750,767,12 %
200363,30808,707,83 %
200466,14862,877,67 %
200581,99922,858,88 %
2006108,541020,6310,63 %
2007118,421092,2710,84 %
2008108,081083,949,97 %
2009134,231167,0111,50 %
2010134,911156,7911,66 %
2011123,691155,5310,70 %
2012117,571152,3910,20 %
2013103,241173,138,80 %
2014112,381211,609,28 %
2015176,251297,3213,59 %

* Za roky 1997 a 1998 nejsou k dispozici data o pokladním plnění, uvádíme pouze rozpočtované částky.

Za rok 1999 se nepodařilo dohledat žádná data. Spočteme-li průměr let 1997–2013 bez roku 1999, dostaneme se na číslo 89,87 miliardy, což se výrazně neliší od toho, které uvádí Jaroslav Faltýnek.

V letech 2014–2015 bylo ještě možné dočerpávat prostředky z programového období 20072013, zároveň už běželo nové programové období, prostředky plynoucí z EU proto byly v těchto letech vyšší než v těch předchozích.

Jaroslav Faltýnek
důležitý výrok

Jaroslav Faltýnek: „Je to jeho tým (prezidenta, pozn. Demagog.cz) a on si ho vybral, Kancelář prezidenta republiky nespadá pod služební zákon. Je to věc pana prezidenta, jeho volba a jeho zodpovědnost. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Prezident republiky si opravdu sám vybírá svůj tým, tj. vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a další vedoucí pracovníky. Dle zákona o Kanceláři prezidenta republiky je prezident jmenuje i odvolává dle vlastního názoru. 


Postavení Kanceláře prezidenta republiky je upraveno v zákoně o Kanceláři prezidenta republiky. V jejím čele stojí vedoucí kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident. Ten dále stanovuje vnitřní organizaci kanceláře a okruh vedoucích pracovníků, jež opět jmenuje i odvolává. Seznam vedoucích pracovníků je dostupný na stránkách prezidenta, schéma vlevo dole pak znázorňuje základní organizační strukturu kanceláře.
Zdroj: Hrad.cz


Kancelář prezidenta republiky ani její pracovníci nespadají pod služební zákon, neboť nesplňují podmínky vymezené v § 3 zákona o státní službě (Kancelář prezidenta republiky je sice zřízená zákonem, ale není výslovně označena jako správní úřad či orgán státní správy). Potvrzuje to i seznam (.pdf) služebních úřadů vedený ministerstvem vnitra, který tuto instituci neobsahuje.


Výběr členů kanceláře je tedy opravdu pouze věcí prezidenta a kancelář rovněž nespadá pod služební zákon, výrok je proto hodnocen jako pravdivý.
Miroslav Kalousek
důležitý výrok

Miroslav Kalousek: „A teď je důležité vědět, že to zvýšení daní bylo schváleno přechodně na tři roky. V našem právním řádu bylo uzákoněno, že k 1. 1. 2015 se ty sazby DPH i ta solidární přirážka zruší a lidé dostanou ty peníze zpátky. Vláda pana Sobotky a pana Babiše neudělala nic jiného, než že toto přechodné opatření zrušila, učinila to na furt, ty peníze si nechala, přestože přicházejí dobré časy.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění

Zvýšení sazeb DPH bylo skutečně od začátku přechodné opatření byť jeho platnost končila v roce 2016, nikoliv 2015 jak uvádí Kalousek. Již v roce 2015 ale měla skončit tzv. solidární přirážka (zvýšení daní o 7 % pro lidi s vysokými příjmy). Současná vláda obě tato opatření aktivně zrušila. Přesto je zavádějící tvrdit, že pokud by vláda tato opatření nezrušila, lidi by dostali peníze zpátky. Znamenalo by to pouze, že se mírně sníží sazba daně a lidem více peněz zůstane. Nebude se jim ale vracet to, co zaplatili navíc při dočasném zvýšení sazeb.

Miroslav Kalousek hovoří o dvou novelách. První z nich, novela č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, byla sněmovnou schválena na konci roku 2011 a upravovala řadu zákonů s účinností převážně od 1. ledna 2015. Z pohledu daně z příjmů rušila tzv. solidární zvýšení daně (§ 16a současného zákona) a upravovala i základ daně, do kterého by se nadále nezahrnovalo pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (tzv. superhrubá daň, § 6 odst. 12 zákona). Tato a další ustanovení byla zrušena novelou č. 267/2014 Sb., kterou prosadila současná koalice. Kvůli této změně tedy nadále platí výše zmíněná opatření, která podle původně platné legislativy měla k 1. lednu 2015 skončit.

Co se DPH týče, ty byly za Miroslava Kalouska zvýšeny novelou č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Zde se v části druhé zvyšují sazby z 20 a 14 na 21 a 15 procent. Zároveň ale zákon v původním znění obsahoval část dvanáctou, kde se obě sazby sjednocují na 17,5 procenta. Tato část měla být účinná od 1. ledna 2016, byla však zrušena novelou č. 262/2014 Sb. Sazby DPH proto i nadále zůstávají na 21 a 15 procentech.

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Tato záležitost (návrh na obnovení trestného činu hanobení prezidenta republiky, pozn. Demagog.cz) vůbec nebyla projednána na našem poslaneckém klubu a pro mě jako předsedu to bylo překvapení. Hnutí na to reagovalo tak, že se sešlo mimořádné předsednictvo a přijalo k tomu stanovisko, že my jako hnutí ANO nesouhlasíme s tímto návrhem zákona, protože nám připadá podivné vynucovat si úctu k úřadu prezidenta zákonem, navíc ještě pod trestní sankcí. (…) My jsme řekli, že to považujeme za nešťastné, ale nikoho jsme netlačili (aby odvolal svoji podporu novely, pozn. Demagog.cz). Mám informace, že pár z těch, kdo se pod to podepsali, už ten podpis stáhlo, ale my se o tom budeme oficiálně bavit až na poslaneckém klubu, který bude před další schůzí sněmovny za týden.“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Prezident republiky nemůže čelit trestnímu stíhání z jiného zločinu než velezrada. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Hnutí ANO schválilo se svými koaličními partnery pokutu za urážku úředníka. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Je to známka trendu, který tady několik let probíhá, a řada podobných zákonů byla schválena, například urážka úředníka. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Já nechci kritizovat některé kroky pana ministra financí, ... on poměrně velmi dobře využil projektu státní pokladny, který jsem nastartoval já a díky tomu se daří stabilizovat státní dluh tím, že se zkoncentrovaly všechny peníze na účtech státní pokladny v ČNB. (...) On (Andrej Babiš, pozn. Demagog.cz) snižuje státní dluh jen proto, že využívá projektu státní pokladny, a také díky záporným úrokům, ale ta státní pokladna je klíčová.“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Kolega Kalousek říká, že byl vystaven obrovskému tlaku ekonomické krize. (...) Kolega Kalousek byl ministrem financí od roku 2007 do roku 2014. Růst ekonomiky v roce 2007 byl +5,5 %, v roce 2008 2,7 %, přesto měl deficitní rozpočty, dohromady nějakých 90 miliard. Ale i v roce 2010 a 2011 byl růst 2,3 %, 2 % a tam zaťal sekeru 300 miliard. Celkem 680 miliard korun. To je polovina státního rozpočtu jednoho roku. Takže jeho tempo zadlužování naší země bylo 97 miliard ročně, to stávající premiér Sobotka, který byl ministrem financí v letech 2002–2005, měl nižší tempo, ten zadlužil zemi jen o 304 miliard, což je 76 miliard ročně. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Rozpočty na léta 2007 a 2010 jsem nepřipravoval, ty jsem samozřejmě zdědil a po celou dobu, co byla naše vláda ve funkci konsolidovala takzvané strukturální saldo rychlostí 60 miliard ročně. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Vláda letos investuje o 30 miliard méně než v roce příštím k datu, tuším, 31. října. “

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Já bych se vrátil zpátky k hodnocení ministrů, protože jediné, které proběhlo, bylo hodnocení ministra dopravy Ťoka (z rezortů ANO). Slyšel jsem v médiích kritiku, že pan ministr nestaví, neinvestuje, no tak ten kdo to říká, tak ten asi nejezdí po naší zemi, po dálnicích a po silnicích I., II. a III. tříd, protože (...) v letošním roce bylo celkem zahájeno 107,5 km, z toho dálnice D1 (modernizace) dohromady zhruba 80 km a 34 km normálních silnic dvojek, trojek. A na příští rok je plánováno 200 km. “

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „A za vlády pana Kalouska, ..., on byl ministrem financí, ne ministrem dopravy,..., za ty 3 roky, co vládli,..., tak vlastně nepostavili nic. Zastavili výstavbu, zastavili plánování, zastavili výkupy, a v roce 2011 se nezahájil ani 1 km, v roce 2012 7 km, v roce 2013 48 km. “

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „MORAVEC: V programovém prohlášení vlády je tady slib, že ministerstvo dopravy připraví transformaci ŘSD na státní podnik, aby zajistila efektivní výběr mýta po 1. 1. 2017 plně pod kontrolou ministerstva dopravy. FALTÝNEK: Tak jak je to v Rakousku, kde ASFINAG je státní rakouská firma, která vybírá mýto pod plnou kontrolou státu.“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „My jsme v té době vůbec nevěděli, když se dělalo tohle programového prohlášení, že někdo blbě uzavřel smlouvu s firmou Kapsch před 10 lety, pan ministr Šimonovský, pan premiér stávající byl tehdy prvním vicepremiérem a ministrem financí.“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Ministr Ťok zajistil to, že dál vybíráme mýto, je to 10 miliard ročně, i přesto, že ta smlouva byla blbě nastavená, a ještě ušetřil miliardu a půl oproti tomu bývalému stavu. “

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Když dostanete špatně uzavřenou smlouvu, záměrně, (na provoz mýtného systému, pozn. Demagog.cz)... “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Jestliže za tři roky hnutí ANO nedokázalo ani vypsat výběrové řízení na mýto,..., zvlášť když to slibovali, pan ministr Prachař říkal ano, vypíšu výběrové řízení na mýto, pan ministr Ťok říkal jednoznačně, vypíšu výběrové řízení na mýto do jara letošního roku. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Vládě se daří neutrácet investice, ale hypertrofují výdaje na provozních výdajích, a to jsou především výdaje na nové státní zaměstnance, kterých je o 30 000 víc za ty tři roky, to jsou výdaje na sociální dávky... A víte, co je nejrychlejší položka rostoucí? Z provozních výdajů státu? To jsou neinvestiční výdaje vybraným podnikatelským skupinám, to je položka, která za tři roky vyrostla o 41 %. “

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „V minulém volebním období TOP 09 svůj program nedodržovala. Říkali jste, že nebudete zvyšovat daně, a zvýšili jste daně. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Koneckonců u ministrů, když zásadním způsobem pochybí jejich náměstci, aspoň kdysi to tak bývalo, no tak ten ministr přijal odpovědnost za to, že si toho náměstka vybral a odstoupil. Dneska si myslím, že už to neplatí, ale TOP 09 se tím vždycky držela.“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Když se podíváte na náš volební program, co jsme říkali před volbami před třemi lety, tak tam to byly jednoduché věci: že chceme řídit ekonomiku tohoto státu jako ekonomiku rodinné firmy a to jsme začali dělat.“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Do koaliční smlouvy jsme jako hnutí ANO prosadili, že nebudeme zvyšovat daně. Přestože chtěla sociální demokracie navyšovat veškeré daně, daň dědickou, darovací, právnických osob, sektorovou daň zavádět... “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Víme, že i přes mimořádně dobrý růst a podmínky, vláda plánuje nesmyslně vysoký deficit přes 60 miliard.“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „My jsme lidem vrátili ty daně, které jim pan Kalousek vzal, z lepšího výběru. Vždyť to všichni vědí: poplatky ve zdravotnictví jsme zrušili, sleva na druhé a třetí dítě, valorizovali jsme penze, valorizovali jsme platy státních úředníků, učitelů, lékařů, policie, hasičů, zdravotních sester...“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Většinový politický systém funguje v Americe poměrně dlouho a úspěšně, ale my jsme s tímto návrhem (na jeho zavedení v ČR, pozn. Demagog.cz) nikdy nepřišli.“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Svobodu projevu zajišťuje našim občanům Listina základních práv a svobod, konkrétně článek 17. Ten zákon, pokud by byl přijat, by byl v rozporu s tímto článkem“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „TOP 09 je o dva nebo o tři roky starší než hnutí ANO. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „ Naše zákony koalice nepřipouští na program jednání.“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Pan poslanec Plíšek předložil novelu za TOP 09 (zrušení novely postihující urážku úředníků či policistů, pozn. Demagog.cz).“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Václav Havel si vybral jako své nejbližší spolupracovníky Karla Schwarzenberga a Ivana Medka. Miloš Zeman si vybral pana Mynáře a pana Nejedlého. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Nizozemsko je monarchie, kde panovník je přísně politicky neutrální“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Podle koaliční smlouvy tam musí být dohoda všech tří stran nebo respektive předsedy té koaliční strany, z které by chtěl ministra odvolat.... Jemu (premiérovi, pozn. Demagog.cz) to ta koaliční smlouva neumožňuje. “

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Ta koaliční smlouva (...) ve své podstatě plní ty základní věci (...) ty protikorupční zákony, kterým se stávající opozice léta bránila, jakým je služební zákon, registr smluv, financování politických stran, prokázání původu majetku, zadávání veřejných zakázek. “

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Ale minimálně to, že se prezident omluvil za tu mylnou informaci, že pan americký velvyslanec Schapiro nebyl na státním svátku, tak to já vnímám pozitivně, že pan prezident má tu sebereflexi a když měl špatnou informaci, tak že se veřejně omluvil.“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „Neprobíhá tak dobře čerpání evropských peněz (jako dle předchozích operačních programů, pozn. Demagog.cz).“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek: „.... (smlouva na výběr mýtného, pozn. Demagog.cz), která zaručuje firmě, která vybírá mýto, dvě miliardy ročně, a dodatky, za vaší vlády pana Řebíčka, které zaručují této firmě stavět mýtné brány i po skončení kontraktu (...) ta smlouva vlastně musí doběhnout, a není tam žádný prostor na vyhlášení výběrového řízení...“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „(pokračování předchozího výroku) Vy to strukturální saldo zhoršujete. To jsou také jasná čísla.“