Demagog.cz

Jaroslav Faltýnek
Jaroslav Faltýnek
MORAVEC: V programovém prohlášení vlády je tady slib, že ministerstvo dopravy připraví transformaci ŘSD na státní podnik, aby zajistila efektivní výběr mýta po 1. 1. 2017 plně pod kontrolou ministerstva dopravy. FALTÝNEK: Tak jak je to v Rakousku, kde ASFINAG je státní rakouská firma, která vybírá mýto pod plnou kontrolou státu.
Otázky Václava Moravce, 20. listopadu 2016

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Programové prohlášení vlády obsahuje tuto pasáž (.pdf, str. 11) týkající se plánu transformace ŘSD na státní podnik :

„... (vláda, pozn. Demagog.cz) připraví transformaci ŘSD na státní podnik, aby zajistila efektivní výběr mýta po 1. 1. 2017 plně pod kontrolou ministerstva dopravy."

Rakouská firma ASFINAG je opravdu státem vlastněná společnost, jejíž náplň práce spočívá v plánování, financování, budování a údržbě páteřní sítě silnic (dálnice a rychlostní silnice) v Rakousku. Firma je také jediným správcem a výběrčím mýta na těchto komunikacích.