Tento výrok byl ověřen jako pravda

Bohuslav Sobotka: My i když máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, tak máme ještě pořád asi 360 tisíc lidí v evidenci úřadu práce. Otázky Václava Moravce, 11. prosince 2016

Odůvodnění

Česká republika je dle posledních údajů Eurostatu skutečně zemí s nejnižší nezaměstnaností (3,8 %) v EU. V celoevropském měřítku předstihl ČR Island, který má celoročně nezaměstnanost mezi 3,1–2,9 %.

V porovnání s Evropskou unií měla však ČR opravdu nejnižší nezaměstnanost. V těsném závěsu je Německo a za ním Malta.


Některé země dosud neposkytly Eurostatu svá data, a proto nejsou v grafu zahrnuta.

https://gyazo.com/5524c7e6e1172b3cc6a7edf27f40f73a
zdroj: Eurostat


Úřad práce (.zip) k listopadu 2016 evidoval 362 800 nezaměstnaných osob, přičemž tento počet od začátku roku relativně klesá.

https://gyazo.com/4289239bf8dda62e7bb201307d414e0a
zdroj: Portal.mpsv.cz (.zip, listopad 2016)


Tento pokles však začal s rokem 2014 a od té doby trvá. V grafu je svislou čarou zaznačen nástup Sobotkovy vlády a současně je patrné snižování nezaměstnanosti.

https://gyazo.com/e05f7544c7eff85f678d087a3e52c6ce

zdroj:
Portal.mpsv.cz (.zip, listopad 2016)


Česká republika má tedy skutečně nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Sobotka má rovněž pravdu se stavem nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce.

Zmíněno