Tento výrok byl ověřen jako pravda

Bohuslav Sobotka: Příští rok je už dohodnuto v rámci rozpočtu další posílení. V roce 2017 tam (na úřady práce, pozn. Demagog.cz) ještě přijdou další zaměstnanci. Otázky Václava Moravce, 11. prosince 2016

Odůvodnění

Ministerstvo práce a sociálních věcí má v plánu v roce 2017 přijmout 284 (.pdf - 144) nových zaměstnanců. 


28 z nich najde místo přímo na ústředním orgánu ministerstva, 104 míst se otevře na České správě sociálního zabezpečení, 150 míst na Úřadu práce ČR a 2 místa na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.  

Zmíněno