Lubomír Zaorálek
SOCDEM

Lubomír Zaorálek

Je to otázka soudu dnes a pak po rozhodnutí do toho může vstoupit ministr spravedlnosti (do případu vydání člověka, který je podezřelý z hackerství, pozn. Demagog.cz). Naše legislativa a zákony to mají takto nastaveno, ve Spojených státech potom ten, kdo do toho vstupuje, je ministr zahraničí.
Otázky Václava Moravce, 8. ledna 2017

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Takzvaný proces extradice se v České republice obecně od r. 2013 řídí zákonem o mezinárodní justiční spolupráci. Obecně proto, že jednotlivé procesy vydání se mohou lišit podle toho, jaké smlouvy mezi sebou státy uzavřely, viz § 3. V případě USA však uzavřené smlouvy nemají na roli obou ministrů vliv, viz původní smlouva z roku 1925 s prvním dodatkem z r. 1935 (eng) a druhý dodatek z r. 2006 (eng, cz).

Podle § 95 zákona o mez. justiční spolupráci o vydání rozhoduje krajský soud, do tří měsíců od vydání rozhodnutí pak může ministr spravedlnosti podat návrh na přezkum Nejvyššímu soudu, pokud toto rozhodnutí zpochybňuje.

V USA postupuje proces (kap. 9–15.700 - Foreign extraditional requests) tak, že v předsoudní i závěrečné fázi asistuje případu zejména Office of International Affairs (OIA), úřad spadající pod ministerstvo spravedlnosti. Důležité slovo má ovšem také ministerstvo zahraničí, ministr zahraničí totiž může kladné extradiční rozhodnutí zvrátit .

Zaorálkovo vyjádření je tedy v obou částech korektní.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Trump, Rusko a Sýrie

Otázky Václava Moravce, 8. ledna 2017

OVM tentokrát patřily tématům pro ministry zahraničí: Lubomíra Zaorálka a bývalého ministra Alexandra Vondru. Diskutovalo se o válce v Sýrii, roli Spojených států a jejich nového prezidenta, dostalo se i na terorismus a postave...