Alexandr Vondra
ODS

Alexandr Vondra

Na jedné straně má Turecko Atatürkovo dědictví, které Turecko sekularizovalo a učinilo ho spojencem západu, na druhé straně ta společnost je pod obrovským tlakem rostoucího islamismu.
Otázky Václava Moravce, 8. ledna 2017

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Mustafa Kemal Atatürk vyhlásil krátce po rozpadu Osmanské říše v roce 1923 nezávislé Turecko a stal se jeho prvním prezidentem a národním hrdinou, kterým je u běžného obyvatelstva dodnes. Po roce 1923 provedl Atatürk sekularizaci a pozápadnění Turecka. Tedy oddělil náboženství od státu a minimalizoval vliv islámu na politické rozhodování, dále zavedl volební právo pro ženy a Turecko přešlo na křesťanský kalendář a latinskou abecedu. Turecko bylo také jako spojenec Západu vnímáno již během studené války.

V současné době se často hovoří o konci Atatürkova Turecka, neboť pod vedením prezidenta Erdoğana dochází k jeho islamizaci a ústupu principů parlamentní demokracie, kterou Turecko bylo. Tento trend směřování země ještě zesílil po nezdařeném armádním pokusu o puč v červenci 2016.

Armáda je silou snažící se zachovat Atatürkův odkaz a státní převrat provedla v minulosti již několikrát, aby zabránila politickým představitelům v islamizaci země.

V prosinci 2016 navrhla turecká vláda, tvořená představiteli politické strany Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP), rozsáhlé ústavní změny. Tyto změny by měly v Turecku fakticky zavést prezidentský režim, prezident by například měl právo vydávat dekrety.

Na jaře loňského roku přinesl server Reuters informaci, že turecký předseda parlamentu Ismail Kahraman hovořil o možnosti zavedení náboženské ústavy, neboť Turecko je muslimskou zemí. Kahraman tak naznačil možnost zcela opustit liberálně demokratické principy Turecka.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Trump, Rusko a Sýrie

Otázky Václava Moravce, 8. ledna 2017

OVM tentokrát patřily tématům pro ministry zahraničí: Lubomíra Zaorálka a bývalého ministra Alexandra Vondru. Diskutovalo se o válce v Sýrii, roli Spojených států a jejich nového prezidenta, dostalo se i na terorismus a postave...