Demagog.cz

Pavel Kováčik
Pavel Kováčik
Upřesním, že se jedná o § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, podle kterého se to velmi zkrácené řízení realizuje. Jinak vždycky se hlasuje podle § 90, ať už je to tak, nebo tak. Otázky Václava Moravce, 26. března 2017

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Kováčik správně uvádí, že § 90 jednacího řádu obecně pojednává o prvním čtení zákona. Tzv. zkrácené schvalovací řízení se děje podle § 90 odst. 2, kde se píše, že zákon může být z iniciativy navrhovatele schválen již v prvním čtení. Tento i běžný režim spadají pod § 90, Kováčik má tedy pravdu.