Demagog.cz

Jaroslav Faltýnek
Jaroslav Faltýnek
MORAVEC: Vy jste byl dlouhou dobu členem ČSSD...

FALTÝNEK: 20 let.

MORAVEC: Vy jste odešel z ČSSD v roce 2012...

FALTÝNEK: Ano.
Otázky Václava Moravce, 26. března 2017

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Jaroslav Faltýnek sice nebyl členem ČSSD celých 20 let, ale pouze 18, ovšem s jistou tolerancí hodnotíme výrok jako pravdivý.

Dle dostupných informací vstoupil Jaroslav Faltýnek do politiky jako jeden ze zakladatelů Zemědělské strany v roce 1990. Poté v roce 1995 vstoupil do ČSSD, za kterou působil jako krajský zastupitel Olomouckého kraje a zastupitel města Prostějov. V roce 2011 pomáhá se vznikem strany ANO 2011, do níž následně roku 2012 přestoupil. Členem ČSSD byl tedy kratší dobu než 20 let, konkrétně 18.