Demagog.cz

Kateřina Valachová
Kateřina Valachová
Sportovní svazy jsou spolky a samy si volí vedení, Fotbalová asociace je právě před volbou nového vedení. 20 minut Radiožurnálu, 25. května 2017

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Sportovní spolky jsou spolky podle § 214 občanského zákoníku. Dále mohou pro uplatňování svých zájmů mohou vytvořit svaz, který má také charakter spolku.

Spolky mají své statutární orgány, jež jsou volené. Volba vedení Fotbalové asociace ČR proběhne na valné hromadě v Praze dne 2. června 2017, přičemž se bude volit i nový předseda asociace (tím současným je Miroslav Pelta).