Kateřina Valachová
SOCDEM

Kateřina Valachová

Sportovní svazy jsou spolky a samy si volí vedení, Fotbalová asociace je právě před volbou nového vedení.
20 minut Radiožurnálu, 25. května 2017

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Sportovní spolky jsou spolky podle § 214 občanského zákoníku. Dále mohou pro uplatňování svých zájmů mohou vytvořit svaz, který má také charakter spolku.

Spolky mají své statutární orgány, jež jsou volené. Volba vedení Fotbalové asociace ČR proběhne na valné hromadě v Praze dne 2. června 2017, přičemž se bude volit i nový předseda asociace (tím současným je Miroslav Pelta).

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Kauza sportovních dotací

20 minut Radiožurnálu, 25. května 2017

Ministryně školství Vlachová oznámila v souvislosti s kauzou sportovních dotací svou demisi. Na začátku května zasahovala na jejím úřadu policie a odvedla její náměstkyni Kratochvílovou. V souvislosti s touto kauzou se veřejně ...