Kateřina Valachová
SOCDEM

Kateřina Valachová

Na podzim jsem iniciovala změnu ve financování (významných sportovních událostí, pozn. Demagog.cz) a prosadila jsem změnu zákona, významné sportovní akce budou mít dopředu stanovený plán a zafixované částky na základě těchto pravidel.
20 minut Radiožurnálu, 25. května 2017

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Valachová na podzim 2015 skutečně iniciovala novelu zákona o podpoře sportu, která je účinná od ledna 2017. Provedené změny se nyní vztahují i na kauzu FAČR, jejíž šéf Miroslav Pelta je podezřelý z dotačních podvodů.

Zmíněná změna ve financování se týká zk. 230/2016 Sb., konkrétně § 6, který byl rozšířen mj. o § 6b (4), jenž upravuje podmínky financování: (4) Podporu sportu nelze poskytnout osobě, která v uplynulých třech letech opakovaně nebo závažným způsobem porušila pravidla boje proti dopingu nebo závažným způsobem ohrozila naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, anebo která byla pravomocně odsouzenapro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný čin dotačního podvodu, nedošlo-li k zániku účinků odsouzení pro tento trestný čin. V případě podpory významných sportovních akcí byly schváleny transparentnější podmínky § 6c (2): „(2) K žádosti podle odstavce 1 se přikládá předpokládaný rozpočet akce a studie proveditelnosti zohledňující finanční, materiální, personální a právní zajištění akce. Ze studie proveditelnosti musí být zřejmé, jaká opatření ze strany orgánů veřejné moci,(...) budou pro pořádání akce nezbytná. Studie proveditelnosti dále obsahuje informace, zda a v jakém rozsahu je pro pořádání akce poskytnutí podpory ze státního rozpočtu nezbytné při dodržení zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky. (...)

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Kauza sportovních dotací

20 minut Radiožurnálu, 25. května 2017

Ministryně školství Vlachová oznámila v souvislosti s kauzou sportovních dotací svou demisi. Na začátku května zasahovala na jejím úřadu policie a odvedla její náměstkyni Kratochvílovou. V souvislosti s touto kauzou se veřejně ...