Michal Horáček
Nez.

Michal Horáček

Musel jsem pořídit počítače, mobily, dodávku... a hlavně platit lidi. (...) Každopádně: všechny ty výdaje si můžete najít na mém transparentním účtu. A smysluplný transparentní účet musí poskytovat dvojí informaci: kdo tam peníze dává – a znovu konstatuji, že to jsem a vždy budu výhradně já sám, a taky za co a komu je vlastně posílám. Nejde to přece popsat jen jako ‚provoz kampaně‘.
Lidové noviny, 7. července 2017

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Výrok je hodnocen jako nepravdivý, protože u řady položek nelze z transparentního účtu kampaně Michala Horáčka poznat, komu jsou platby odesílány. Odůvodnění obsahuje také reakci Michala Horáčka na naše hodnocení.

Transparentní účet Michala Horáčka je dostupný na jeho webových stránkách Michalhoracek.cz. Jak uvádí v rozhovoru pro Lidové noviny, jsou dostupné dva jeho účty. Konkrétně účet spolku Máme na víc, který byl založen pro potřeby kampaně a funguje od května 2017, a dále také účet na jméno Michala Horáčka, přes nějž od června již kampaň nefinancuje.

Pokud se podíváme na aktuální výdaje z rozpočtu, skutečně lze dohledat velmi podrobně jednotlivé položky, a to včetně těch, které jsou takříkajíc nízkoobjemové. Při pohledu na květnový a také červnový výpis z účtu, který je zveřejňován (nejde tedy o transparentní účet ve smyslu, že lze vidět jednotlivé pohyby v reálném čase), můžeme sledovat jednotlivé položky.

Z pohledu příjmů má Horáček nesporně pravdu. Jediným dárcem je on sám. Problém nastává u výdajů, kde velká řada položek neuvádí účet, vůči kterému probíhají platby, a ani dodavatele služeb. Z tohoto pohledu je výrok hodnocen jako nepravdivý, protože byť položky nejsou vedeny např. jako „provoz kampaně“ a lze vidět, kolik Horáček posílá např. na správu sociálních sítí nebo grafické práce (aj.), nelze zde najít, komu dané peníze posílá.

Reakce Michala Horáčka:

Jakkoli si činnosti Demagog.cz vážím a jsem přesvědčen i o dobré vůli jeho lidí, s hodnocením "Nepravdivé" u svého vyjádření ohledně mého transparentního účtu nemohu souhlasit.Mým zadáním bylo, aby u každé platby bylo uvedeno jméno pozice uvnitř nebo mimo mého týmu číslo účtu účel platby.ČSOB nám bohužel nevyšla vstříc s odkazem na to, že ve svých formulářích nemá tak dlouhé kolonky. Museli jsme se tedy spokojit se zveřejněním pozice čísla účtu příjemce. Tak to také posíláme, odkaz zde:

ČSOB, aniž by nás o tom informovala, však čísla účtů uvádět přestala.Tuto banku ovšem nevlastním a za její kroky nejsem zodpovědný. Odpovídám jen za ty svoje. A ty jsou prokazatelně správné. Hodnotit mé vyjádření jako "nepravdivé" proto nepovažuji za fér.Naprostá otevřenost je základní charakteristikou mé kandidatury. Nic, co se jí týká, není, nebylo a nebude nepravdivé, ale vždy úzkostlivě pravdivé.

Dr. Michal Horáček

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Boj o Hrad

Lidové noviny, 7. července 2017

S blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční v říjnu, zůstávají lehce v pozadí i další volby, jež nás zanedlouho čekají. Totiž volby prezidentské. Svou snahu dobýt Hrad již ohlásili někteří kandidáti, ti ny...