Demagog.cz

Miroslav Kalousek
Miroslav Kalousek
Kdyby vláda dodržela svůj závazek, že na konci letošního roku bude na 1,4 procentech (výdajů na obranu v % k HDP, pozn. Demagog.cz)... Český rozhlas, 28. září 2017

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Dne 2. září 2014 tehdejší vládní koalice schválila dohodu s názvem Smlouva koaličních stran o zajištění obrany České republiky, kde se ve čtvrtém bodě zavázala postupně do roku 2020 navyšovat armádní rozpočet tak, aby v roce 2020 dosáhl výše 1,4 % HDP (.pdf, str. 2).

Pokud jde o vývoj rozpočtu, tak podle poslední zprávy ministerstva obrany o svém rozpočtu je patrný nárůst z 1,01 % HDP v roce 2016 na 1,08 % HDP pro rok 2017. V červnu 2017 znovu potvrdili ministři obrany a financí cíl, kdy v roce 2020 půjde na obranu 1,4 % HDP.