Demagog.cz

Pavel Bělobrádek
Pavel Bělobrádek
My máme hierarchickou strukturu, máme Celostátní konferenci, což je asi 80 lidí nebo tak nějak, v řádu desítek lidí, a to je nejvyšší orgán strany mezi sjezdy a může dělat rozhodnutí, která pak sjezd potvrdí. Výzva Seznam Zprávy, 16. října 2017

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Celostátní konference KDU-ČSL je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Má všeobecnou působnost a odpovědnost za činnost strany, schází se nejméně dvakrát do roka. Aktuálně je tvořena 90 členy. Sjezd je dle stanov strany nejvyšším orgánem. Podle bodu 3 sjezd určuje základní směr politiky KDU-ČSL v příštím období a dle bodu 8 schvaluje program a stanovy strany, případně jejich změny.