Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Jsem rád, že i BIS vydala prohlášení, kde konstatuje, že k žádnému takovému ovlivnění nedošlo (že sněmovní volby byly zmanipulovány zahraničními rozvědkami, pozn. Demagog.cz).
Vánoční poselství, 26. prosince 2017

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Prezident Zeman ve výroku očividně naráží na prohlášení prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše z tiskové konference 1. prosince 2017, ve kterém akademik vyjádřil obavu z ovlivňování voleb v České republice zahraničními vlivy.

Já jsem přesvědčen, že i v případě našich parlamentních voleb docházelo, a vlastně i dochází stále, k ovlivňování názorů naší veřejnosti ze strany médií a serverů, které jsou propojeny s ruskou tajnou službou. Já o tom osobně nemám pochyb.“

Drahoš očekává ovlivňování i nadcházejících prezidentských voleb. Bezpečnostní informační služba ústy svého ředitele Michala Koudelky však ještě téhož dne zareagovala tiskovou zprávou.

Bezpečnostní informační služba se pochopitelně zabývá každým, byť jen potenciálním ohrožením demokracie. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné relevantní informace o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé platí pro volby prezidentské.Pochopitelně vždy existují určitá rizika dezinformačních kampaní, která jsou daní za to, že žijeme v demokratické zemi se svobodou slova. BIS ujišťuje občany České republiky, že intenzivně plníme úkoly, které ze zákona máme, neustále vyhodnocujeme veškeré informace a jsme připravení při jakémkoliv podezření na nelegální aktivity adekvátně reagovat.“

Zeman tedy říká, že BIS prohlašuje, že k žádnému ovlivňování nedošlo. To ovšem BIS netvrdí, konstatuje pouze, že o nezákonné manipulaci nemá informace, což je obsahově značně jiné tvrzení. Výrok je proto hodnocen jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Vánoční poselství prezidenta republiky

Vánoční poselství, 26. prosince 2017

Stejně jako v dalších letech přednesl prezident Miloš Zeman své vánoční poselství. Letos bilancoval, jak si z jeho pohledu vedla Česká republika. Vyzdvihl např. bezpečnost a ekonomický stav země, popsal ovšem i ze svého pohledu...