Vánoční poselství prezidenta republiky

Publikováno 26. prosince 2017

Stejně jako v dalších letech přednesl prezident Miloš Zeman své vánoční poselství. Letos bilancoval, jak si z jeho pohledu vedla Česká republika. Vyzdvihl např. bezpečnost a ekonomický stav země, popsal ovšem i ze svého pohledu některé neduhy, které nás trápí.

Vánoční poselství (záznam)
Moderátor: Miloš Zeman

Výroky

Miloš Zeman
důležitý výrok

Miloš Zeman: „Jsem rád, že i BIS vydala prohlášení, kde konstatuje, že k žádnému takovému ovlivnění nedošlo (že sněmovní volby byly zmanipulovány zahraničními rozvědkami, pozn. Demagog.cz).“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Prezident Zeman ve výroku očividně naráží na prohlášení prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše z tiskové konference 1. prosince 2017, ve kterém akademik vyjádřil obavu z ovlivňování voleb v České republice zahraničními vlivy.


Já jsem přesvědčen, že i v případě našich parlamentních voleb docházelo, a vlastně i dochází stále, k ovlivňování názorů naší veřejnosti ze strany médií a serverů, které jsou propojeny s ruskou tajnou službou. Já o tom osobně nemám pochyb.“

Drahoš očekává ovlivňování i nadcházejících prezidentských voleb. Bezpečnostní informační služba ústy svého ředitele Michala Koudelky však ještě téhož dne zareagovala tiskovou zprávou.


Bezpečnostní informační služba se pochopitelně zabývá každým, byť jen potenciálním ohrožením demokracie. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné relevantní informace o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé platí pro volby prezidentské. 


Pochopitelně vždy existují určitá rizika dezinformačních kampaní, která jsou daní za to, že žijeme v demokratické zemi se svobodou slova.


BIS ujišťuje občany České republiky, že intenzivně plníme úkoly, které ze zákona máme, neustále vyhodnocujeme veškeré informace a jsme připravení při jakémkoliv podezření na nelegální aktivity adekvátně reagovat.“


Zeman tedy říká, že BIS prohlašuje, že k žádnému ovlivňování nedošlo. To ovšem BIS netvrdí, konstatuje pouze, že o nezákonné manipulaci nemá informace, což je obsahově značně jiné tvrzení. Výrok je proto hodnocen jako nepravdivý.
Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě. Jsme dokonce lepší než Švýcarsko.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii a také nejnižší míru příjmové diferenciace, resp. míru chudoby v EU.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Náš ekonomický růst je jeden z nejvyšších a naopak naše zadluženost jedna z nejnižších.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký a klesající. A zejména dochází k poklesu investic do dopravní infrastruktury.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Jsem rád, že konečně dochází k růstu mezd. Pod tlakem nedostatku pracovních sil, který nutí zaměstnavatele k tomu, aby mzdy zvyšovali.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Před 15 lety jsme měli 80 tisíc státních úředníků. Ne státních zaměstnanců, státních úředníků. Dnes jich máme 150 tisíc.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Zdražování neboli inflace je u starobních důchodců zahrnuto do valorizace.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Pokud jde o EU, víte, že jí neustále vytýkám, že nedokáže chránit své vnější hranice.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Po volbách se dvě nejstarší české politické strany, tj. ČSSD a KDU-ČSL, dostaly na okraj propasti a téměř, téměř se nedostaly do Parlamentu.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Sešel jsem se s vrcholnými představiteli všech devíti parlamentních subjektů a zeptal jsem se na jejich představu povolebního uspořádání. Víte, co mi řekli? Pane prezidente, s námi nikdo nechce jednat. A to mi říkali všichni.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Nechci vás strašit Belgií, kde jednání o vládě trvalo 2 roky.“