Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě. Jsme dokonce lepší než Švýcarsko.
Vánoční poselství, 26. prosince 2017

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Zeman zde odkazuje na Global Peace Index (.pdf, str. 10), podle kterého je Česká republika skutečně na šestém místě; Švýcarsko je na devátém místě. Tento výzkum se však nezabývá přímo vnitřní bezpečností, přestože je tak politiky často brán.

V této analýze jsou zkoumány jak interní faktory (kriminalita, politická stabilita nebo pravděpodobnost násilných demonstrací), tak vnější faktory (zapojení do mezinárodních konfliktů nebo výdaje na zbrojení). Celkově se zde hodnotí spíše mírové prvky než bezpečnost. Je však pravda, že prvky, které se vztahují k vnitřní bezpečnosti, jsou hodnoceny velmi dobře. Ze skóre 1–5, kde 1 je nejlepší možné hodnocení, dostala ČR známku 1.0 v oblastech Přístup ke zbraním, Vnitřní konflikt, Násilné zločiny a politický teror. Nejhorší známku, a to 2.9, získala Policie a bezpečnostní složky. Dá se tedy mluvit o celkově dobré bezpečnosti, avšak nelze určit, jaké místo by Česká republika dostala jen v této oblasti.

Tento výrok byl ověřován již několikrát, především jako výrok dne, kde je možné najít detailní analýzu různých bezpečnostních faktorů.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Vánoční poselství prezidenta republiky

Vánoční poselství, 26. prosince 2017

Stejně jako v dalších letech přednesl prezident Miloš Zeman své vánoční poselství. Letos bilancoval, jak si z jeho pohledu vedla Česká republika. Vyzdvihl např. bezpečnost a ekonomický stav země, popsal ovšem i ze svého pohledu...