Jiří Drahoš
Nez.

Jiří Drahoš

MF DNES: Jak dlouho podle vás může vládnout vláda bez důvěry, než by měl při sestavování dostat šanci někdo další?

Jiří DRAHOŠ: Ústava nepředepisuje žádný termín...
Mladá fronta DNES, 15. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Z pohledu Ústavy je pro danou otázku zásadní článek 68. Ten uvádí:

„(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.
(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.
(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.“

Z toho tedy jasně plyne, že jediný termín je stanoven pro vládu, aby po jmenování do 30 dnů předstoupila před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o důvěru. Pokud ji vláda nezíská, podává demisi a je pověřena vládnutím až do jmenování vlády nové. Ústava vylučuje možnost, že nebude zformována žádná vláda.

Prezident není ovšem z pohledu času vázán. Není striktně určeno, do kterého termínu musí jmenovat vládu novou. V novodobém českém parlamentarismu se již stalo, že vládě nebyla po volbách vyslovena důvěra, podruhé se tak zřejmě stane v tomto volebním období. V říjnu 2006 první Topolánkova vláda nezískala důvěru. Vládla bez důvěry tři měsíce, než se podařilo najít většinu pro vládnutí a v lednu 2007 byla jmenována koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a SZ.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Rozhovor Jiřího Drahoše pro Mladou frontu DNES

Mladá fronta DNES, 15. ledna 2018

Před blížícím se prezidentským finále se vám pokusíme zprostředkovat co nejvíce ověřených výroků obou kandidátů na post hlavy státu. Kromě jejich diskutovaných televizních debat se rovněž budeme soustředit na jejich sólovystoup...