Jiří Drahoš
Nez.

Jiří Drahoš

Je sice hezké, že průměrná mzda je řekněme v tuto chvíli dvacet devět tisíc korun, ale dosáhne na ni pouze třetina lidí.
Respekt, 21. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Zatím nejnovější údaj Český statistický úřad nabízí za třetí čtvrtletí roku 2017. V tomto čtvrtletí byla průměrná mzda rovna 29 050 Kč, což je 6,8% nárůst oproti stejnému období v roce 2016. Po započtení růstu spotřebitelských cen se reálná mzda zvýšila o 4,5 %. Mediánová mzda byla v tomto období 25 181 Kč. (Údaje jsou předběžné, zpřesněné údaje budou k dispozici v březnu 2018, pozn. ČSÚ).

Vývoj průměrné mzdy po čtvrtletích zachycuje následující tabulka:

ČSÚ k metodice výpočtu průměrné mzdy uvádí, že „podprůměrně placených zaměstnanců je vždy více než těch nadprůměrných, skoro dvě třetiny.” Z toho tedy vyplývá, že na průměrnou a vyšší mzdu dosáhne pouze třetina pracovníků.

Detailnější pohled na mzdovou strukturu v České republice tak nabízí mediány měsíčních hrubých mezd (.pdf) podle sektoru, věku nebo pohlaví. Mediánová mzda je nad 29 000 Kč pouze u věkových skupin od 35 do 44 let (zde jsou údaje za rok 2016).

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Rozhovor Jiřího Drahoše pro Respekt

Respekt, 21. ledna 2018

Jiří Drahoš poskytl další rozhovor mezi 1. a 2. kolem voleb, tentokrát mluvil pro týdeník Respekt. Řeč byla o jeho kampani, o chystaných televizních duelech s prezidentem Zemanem nebo o hoaxech, které kolují veřejným prostorem.