Demagog.cz

Jiří Drahoš
Jiří Drahoš
Dublin IV není mezinárodní dohoda. Česko hledá prezidenta , 23. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok označujeme za pravdivý, protože Dublin IV. skutečně nepatří mezi mezinárodní smlouvy, nýbrž se jedná se o sekundární unijní předpis vydaný na základě mezinárodní smlouvy, v tomto případě Smlouvy o fungování Evropské Unie. Nařízení mají obecnou působnost, jsou závazná a přímo použitelná ve všech členských státech Evropské unie.