Česko hledá prezidenta

Publikováno 23. ledna 2018

Prezidentský duel na TV Prima byl, jak ostatně stanice avizovala, v mnoha ohledech nestandardní. Mimo jiné jsme měli poprvé možnost vidět oba kandidáty ve vzájemném předvolebním klání. A i když některé výroky již znáte z našich předchozích analýz, přišla řeč i na nová témata a některé poněkud osobní otázky. Studio bylo nabité emocemi, takže doufáme, že naše ověření diskuze a fakta, které v něm přinášíme, ve vás vzbudí alespoň podobně silné dojmy a pocity. 

Česko hledá prezidenta (záznam)
Moderátor: Karel Voříšek

Výroky

Jiří Drahoš
důležitý výrok

Jiří Drahoš: „Já ve svých veřejných projevech necituji psychiatry a neříkám, 30 procent tohoto národa je slabá duchem, třetina toho národa je slabá duchem. Každý sedmý je dementní, debilní nebo alkoholik. A polovina toho národa má podprůměrný intelekt. (...) Vy jste to řekl při projednávání referenda v tehdejším Federálním shromáždění, abyste ukázal, že lidé jsou hloupí na to, aby se mohli rozhodovat v referendu.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Uvedenou citaci pronesl Miloš Zeman dne 21. ledna 1992 ve Federálním shromáždění ČSFR na společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů během projednávání návrhu ústavního zákona o referendu. Zeman ve svém projevu uvedl, že cituje slova psychiatra Cyrila Höschla. V projevu tvrdě kritizoval referendum a přímou demokracii, na podporu své argumentace přitom využil i zmiňovanou citaci, aniž by proti Höschlovým slovům sám cokoliv namítal. Zeman v projevu mimo jiné řekl:


Současně bych však chtěl varovat před obecně rozšířenou a dalo by se říci populistickou iluzí, která vychází z názoru, že hlas lidu je hlasem božím, a že to, co nespraví parlament, spraví občané.


(...) Dovolte mi tedy, abych citoval. Tato země v této době prochází rozumovou, mravní i citovou krizí. Zamýšlíme-li se hlouběji nad tím, jak k této krizi došlo, proč právě teď, musíme si připustit některá velice nepříjemná, ale bohužel pravdivá fakta. To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Je to suché konstatování skutečnosti.
Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. (...)Zeman své vystoupení ukončil následovně:

A já se domnívám, že je to právě ona slabá, leč existující pozitivní deviace mezi parlamentem a veřejností, onen prostý fakt, že procento dementních mezi námi je o něco nižší, než je průměr, tento fakt zakládá moji důvěru k tomuto parlamentu. Proto bych chtěl varovat před nekritickým spoléháním na referendum. Proto bych si přál, aby tento i budoucí parlament byl natolik inteligentní, aby k referendu - pokud možno - nemuselo dojít.


Z tohoto výroku plyne, že Zeman jednoznačně uváděl, že referendum není žádoucí z důvodu, že mezi poslanci „je menší procento dementních lidí než kolik jich je v běžné populaci.“ Pro doplnění dodáváme, že návrh zákona o referendu v závěrečném hlasování nebyl přijat ani jednou komorou Federálního shromáždění.


Jiří Drahoš citoval Höschlova slova ve veřejném vystoupení v Prezidentském interview ČT v prosinci 2017, kdy však tato slova využil pouze k tomu, aby citoval prezidenta Zemana v souvislosti s projednáváním zákona o referendu ve Federálním shromáždění, jak dokládá tento námi ověřený výrok.
Miloš Zeman
důležitý výrok

Miloš Zeman: „Až na jednu výjimku, která se jmenuje Jiří Drahoš, všichni čeští politici souhlasí s tím, že bychom na naše území neměli přijímat nelegální migranty.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako nepravdivý, neboť veřejná vyjádření Jiřího Drahoše neukazují, že by byl mezi českými politiky ve vztahu k migraci nějak unikátní. Zemanovo tvrzení o tom, že Drahoš souhlasí s přijímáním nelegálních migrantů, nemá oporu v realitě.


Miloš Zeman tímto způsobem označil Jiřího Drahoše zřejmě na základě Drahošova tvrzení, kdy Drahoš v červnu 2017 řekl, že „přijmout nějakých 2 600 z bezpečnostního hlediska prověřených uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný problém.“ 

Ilustrovat takto jeho „vítačství“ je tedy samo o sobě přinejmenším zavádějící. Drahoš také podepsal Výzvu vědců proti strachu a lhostejnosti. Drahoš se již dříve vymezil proti tomu, že by mělo jít o výzvu pro přijímání imigrantů.Proto se zaměříme na názor Jiřího Drahoše na migraci. Jiří Drahoš dle svých vyjádření nesouhlasí s nelegálními příchozími. Své názory na migraci Jiří Drahoš prezentuje na svém oficiálním webu.


Jiří Drahoš se jasně (stejně jako další čeští politici - např. Andrej Babiš) staví proti uprchlickým kvótám.
 
Přerozdělování uprchlíků na základě kvót je neúčinné a dokonce politicky škodlivé. V celé střední a východní Evropě kvůli tomu roste nedůvěra k samotnému projektu Evropské unie.


Proti nelegální migraci Jiří Drahoš navrhuje řešení (které je v zásadě podobné jako řešení samotného Miloše Zemana): tedy zastavit migraci již na vnějších hranicích. Riziko příchodu nelegálních migrantů a teroristů by Jiří Drahoš eliminoval posílením tajných služeb a důslednější identifikací příchozích.


Je jasné, že tolik lidí, kolik je dnes v pohybu, Evropa prostě nepobere a neuživí. Proto musíme ty obrovské toky zastavit už na vnějších hranicích. Zároveň se musíme bránit riziku příchodu teroristů posílením tajných služeb a navýšením kapacity pro identifikaci přicházejících. Právě takovou pomoc česká vláda nabízí Itálii, kde je v současnosti problém největší.


Kontrola příchozích migrantů by se dle Jiřího Drahoše měla zabývat i důkladnějšími vstupními pohovory.


Při vstupních pohovorech na evropských hranicích je důležité zjišťovat nejen totožnost uprchlíků, ale také jejich ochotu adaptovat se k našim hodnotám a normám. Kdo pokládá hodnotu snášenlivosti, princip rovnosti mužů a žen a respekt k lidským právům za neslučitelné s vlastním světonázorem nebo s věroučnými dogmaty, nemá v Evropě co pohledávat.


Jiří Drahoš se v rozhovoru pro Info.cz postavil i proti ekonomickým migrantům (především z Afriky a dalších lidnatých zemí). 
Miloš Zeman
důležitý výrok

Miloš Zeman: „Ve svém projevu na Valném shromáždění OSN jsem mluvil velmi podrobně o migraci, o tom, že máme pomáhat těmto lidem v jejich zemích a nikoliv tady. Mluvil jsem o tom, že je to dokonce brain drain, protože tito mladí mužové odcházejí z těchto zemí a tím je odsuzuji k budoucí zaostalosti. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Během vystoupení ve Valném shromáždění OSN, které proběhlo 19. září 2017, Miloš Zeman prohlásil:


„Chápu lidi, kteří říkají, že migranty musíme uvítat. Mé námitky ale plynou z faktu, že masivní migrace z afrických a dalších zemí představuje odliv mozků. Mladí, zdraví lidé, hlavně muži, kteří odcházejí ze svých zemí, představují oslabení potenciálu těchto zemí a kdokoliv, kdo migranty v Evropě vítá, souhlasí s tímto odlivem mozků a s permanentní zaostalostí těchto zemí. To, co potřebujeme udělat, je pomoci těmto zemím se zavedením elektřiny, se školami, nemocnicemi, vodními zdroji a podobně, aby se populace v domovských zemích stabilizovala, nikoliv podporovat migraci.”

Jiří Drahoš
důležitý výrok

Jiří Drahoš: „V roce 1999 při kosovské krizi jste vy řekl, že tento stát může přijmout 5000 kosovských Balkánců.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok skutečně během zmíněné krize padl, nepronesl jej ovšem Miloš Zeman coby tehdejší premiér, ale vyřkl jej jeho ministr zahraničí Jan Kavan. Výrok tedy hodnotíme jako nepravdivý. Kavan po jednání vlády 7. dubna 1999 konkrétně uvedl:


Vláda se tedy v té debatě dnes nesoustředila na to, že bychom řekli přesné číslo, kolik uprchlíků jsme ochotni vzít, ale vycházíme z toho, že současné možnosti bez nějakých větších nových kroků umožňují se postarat asi o 1700 uprchlíků, ale s tím, že některé naše sousední státy, například Rakousko nabídlo možnost až 5000 uprchlíků, čili možnost, že bychom našli v našich rezervách možnost se postarat o uprchlíky v počtu řádově 2000 až 5000 nelze vyloučit, ale v této chvíli je poněkud předčasné říct přesné číslo, neboť to závisí jednak na tom množství uprchlíků, jednak samozřejmě na finančních možnostech této republiky.” 
Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Já jsem zatím o panu Drahošovi ve svých vystoupeních prakticky nikdy nemluvil. Dokonce když se mě moderátor televize Nova ptal, proč tam pan Drahoš není, tak jsem říkal, že nemluvím o lidech, kteří tam nejsou. “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Na druhé straně jsem se dozvěděl, že pan Drahoš o mně velmi často mluví na setkáních s občany a při jiných veřejných vystoupeních.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Řekl (Miloš Zeman - pozn. Demagog.cz), že do žádných debat chodit nebude. Musím říci, že ještě nedlouho před výsledkem prvního kola jsem slyšel, tedy ne pana prezidenta, ale pana Jiřího Ovčáčka, že absence pana prezidenta platí i pro kolo druhé, pak pan prezident změnil názor jako mnohokrát.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „ Kdysi jsme slyšeli, že vláda může vládnout v demisi takřka nekonečně dlouho.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Hnutí ANO jednoznačně asi před dvěma dny prohlásilo, že nebude kandidovat na premiéra nikoho jiného než svého předsedu. “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Ale druhý na pásce pan Fiala dopadl (ve volbách do Poslanecké sněmovny - pozn. Demagog.cz) třicet ku jedenácti (procent - pozn. Demagog.cz). “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Jednou z nich (nespravedlivě trestně stíhaných - pozn. Demagog.cz) je Věra Jourová, dnešní eurokomisařka.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Premiér je funkce jmenovaná.(...) Premiér není volená funkce a vítěz voleb nemá automaticky nárok na premiéra. “

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Já jsem nikdy neřekl, že bych nedal ten první pokus hnutí ANO.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Třetí pokus pak má předseda Poslanecké sněmovny, takže ať budeme vy, nebo já prezidenty (...), nebudeme na to mít žádný vliv.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Vy jste nedávno řekl, že vaším nejhorším zážitkem za vaše pětileté funkční období byl výsledek sociální demokracie ve volbách. “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Vedete nějakou stranu 8 let, dostanete ji ze 7 procent na 32 procent během 5 let, a pak ta strana zase upadne zpátky na 7 procent (myšleno ČSSD - pozn. Demagog.cz).“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „(Prezident nemá pravomoce - pozn. Demagog.cz) v oblasti držení zbraní, o kterém se teď s prominutím bavíme, protože jednak jde o rozhodnutí Parlamentu, případně obou komor, jednak jde o rozhodnutí Evropského parlamentu. “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „ Druhý dodatek americké ústavy, podle něhož každý má právo nosit zbraň, samozřejmě za předpokladu přísných zkoušek a kvalifikačních zkoušek.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Majitelka obchodu zastřelila lupiče, který vniknul do tohoto obchodu a těžce zranil jednoho zaměstnance. Žádný policista tam, pane profesore, tenkrát nebyl. “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Ústavní zákon byl, pane profesore, zapotřebí jenom proto, protože to byla jediná cesta, jak obejít onu směrnici Evropské unie, neboť jak možná víte, ústavní zákon je nadřazený této směrnici. Běžný zákon nikoli. “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „76 procent českých domácností už má internet.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Jiří Drahoš prohlásil, že naše parlamentní volby byly ovlivněny zahraničními rozvědkami. A když se ho novináři zeptali, jaké má pro to důkazy, odpověděl, že žádné důkazy nemá. Citoval jsem vás přesně. “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „ BIS publikovala zprávu, že rovněž nemá žádné informace o tomto ovlivnění (parlamentních voleb, pozn. Demagog.cz).“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „V těchto zprávách (BIS - pozn. Demagog.cz) se jasně hovoří o takových věcech (o ovlivnění voleb zahraničními rozvědkami - pozn. Demagog.cz).“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Dostávám zprávy Bezpečnostní informační služby. Zatímco vy k nim nemáte přístup.(...) Ale to, že BIS vydala oficiální informaci, že vaše tvrzení je nepravdivé, to nemůžete popřít, protože to nebyla žádná tajná zpráva, ale veřejné sdělení.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „BIS neřekla, že Jiří Drahoš nemá pravdu. Ona pouze řekla, že nemá žádné jasné, konkrétní důkazy.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „To, že volby v řadě zemí byly ovlivněny zejména ruskými tajnými službami, to si člověk může přečíst nejenom v těchto zprávách.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Ten psychiatr (který pronesl výrok o 30 % národa slabého duchem - pozn. Demagog.cz) se jmenuje Cyril Höschl.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Vláda se k tomu návrhu zákona o zdanění církevních restitucí vyjádřila pozitivně.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Co soudíte o žalobách, které podávají jak církve, tak kongregace, případně řády, vůči jednak krajům, ale zejména vůči obcím a co soudíte vůči tvrzení katolické církve, že nad těmito kongregacemi a řády nemá žádnou jurisdikci?“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Tímto (církevními restitucemi - pozn. Demagog.cz) se velmi dlouho zabývala komise, v níž byla zastoupena vláda, vládní nominanti, církevní nominanti.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Nicméně podle vašeho výkladu v podstatě by parlament nemohl přijmout jakýkoliv nový daňový zákon. “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „ZEMAN: Občany dnes nejvíce pálí problém migrace, ke kterému se, doufám, ještě dostaneme. A pokud jde o církevní restituce, je to někde na šestém, sedmém místě významnosti.

DRAHOŠ: (Církevní restituce - pozn. Demagog.cz) nejsou mezi prvními dvaceti. (...) Migrace není na prvním místě.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Píše se červen minulého roku, vy mluvíte v Karolinu a říkáte: "Přijmout 2600 migrantů není pro Českou republiku problém." (...) Vy jste podepsal petici, o které tvrdíte, že není výzvou pro přijímání migrantů.(...) Dovolte mi tedy, abych z této petice odcitoval jednu jedinou větu: "Do Evropy mají přijít lidé tak, aby jim byla zajištěna svoboda a důstojnost." Není toto výzva k přijímání migrantů? “

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Kvóty odmítám od samého začátku. “

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „ Řekl (Miloš Zeman - pozn. Demagog.cz), že by Dublin IV nepodepsal. Nějak zapomněl na to, že to prezident nepodepisuje.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Prezident má ještě jednu možnost, a sice podání ústavní stížnosti (v kontextu projednávaného nařízení Dublin IV - pozn. Demagog.cz).“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Nicméně v současné době zatím probíhají jednání o finální verzi Dublinu IV. Teď například premiér Babiš jednal s Borisovem o tom, že by v Dublinu IV nebyly obsaženy ony migrační kvóty.“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Podle Ústavy prezident podepisuje mezinárodní smlouvy, jako například Václav Klaus podepsal Lisabonskou dohodu. “

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Dublin IV není mezinárodní dohoda. “

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Bylo to jednání s Angelou Merkelovou, které jsem řekl: "Paní kancléřko, když si nějakého hosta pozvete k sobě domů, tak ho neposíláte na oběd ke svým sousedům."“

Miloš Zeman

Miloš Zeman: „Byla to velmi těsná volba (při hlasování o restitucích, pozn. Demagog.cz) a nakonec rozhodl jeden jediný hlas, pokud si na to vzpomínáte, hlas trestně stíhaného poslance, tuším, že se jmenoval Pekárek, který potom šel krátce poté do vězení. “