Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Já jsem nikomu abolici za 5 let svého prezidentování neudělil.
Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Abolicí se označuje kontrasignovaná pravomocprezidenta spočívající v nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo.

Miloš Zeman rozhodl o zastavení trestního stíhání 27. září 2016 u muže,„jenž v důsledku poškození mozku po cévní mozkové příhodě a pro duševní poruchu není schopen chápat smysltrestního řízení. Výrok tak hodnotíme jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Prezidentský duel České televize

Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Poslední prezidentský duel se tentokrát odehrál pod taktovkou moderátorky Světlany Witowské. Ta kandidáty provedla tématy migrace, domácí i zahraniční politiky nebo třeba zdraví a Twitter hradního mluvčího. Drahoš ani Zeman se ...