Jiří Drahoš
Nez.

Jiří Drahoš

Já mám všechny dárce na transparentním účtu, já nepotřebuji Miloši Zemanovi předávat seznam.
Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Jiří Drahoš v tomto výroku naráží na seznam dárců spolku Přátelé Miloše Zemana čtený prezidentem Zemanem.

Kandidát na prezidenta je povinen dle zákonao volbě prezidenta republiky zřídit volební účet, ze kterého je možno třetími osobami vyčíst pohyby na tomto účtu (§ 24). K financování volební kampaně lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu a příspěvky na účet od dárců se evidují mimo jiné jménem, datem narození či místem trvalého pobytu dárce (§ 36).

Kandidát je dále povinen do devadesáti dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zveřejnit zprávu o financování volební kampaně. Zároveň ji pak spolu s veškerým účetnictvím týkajícím se volební kampaně zaslat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (§ 38).

Do doby, než úřad zkontroluje financování volební kampaně, nelze výrok objektivně posoudit jako pravdivý či nepravdivý, protože z naší pozice v tomto čase není ověřitelný.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Prezidentský duel České televize

Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Poslední prezidentský duel se tentokrát odehrál pod taktovkou moderátorky Světlany Witowské. Ta kandidáty provedla tématy migrace, domácí i zahraniční politiky nebo třeba zdraví a Twitter hradního mluvčího. Drahoš ani Zeman se ...