Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Služební zákon (...) umožňuje, aby političtí trafikanti byli na velmi dobře placených místech a není možné je vyměnit.
Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Výrok tak hodnotíme jako nepravdivý, neboť tzv. politické trafikanty lze jmenovat pouze do funkce politických náměstků, neboť odborní náměstci jsou voleni z výběrových řízení nezávislých na ministrovi. Právě politické náměstky je však možné lehce vyměnit, záleží totiž na ministrovi, zda chce s náměstkem pokračovat, či ne.

Služební zákon upravuje poměry státních zaměstnanců ve správních úřadech. Mezi správní úřady se řadí i ministerstva, jejichž sekce vedou tzv. odborní náměstci. Tito náměstci jsou vybíráni ve výběrových řízeních z již sloužících zaměstnanců, přičemž výběrová řízení nevede ministr, nýbržstátní tajemník. Tito náměstci jsou ve služebním poměru na dobu neurčitou. Tím má být zajištěna apolitičnost náměstků, kteří tak nejsou závislí na tom, jak se který ministr zrovna vyspí. Přesto však může dojít ke skončení jejich funkce náměstka, a to prostřednictvím systematizace, jak učinila vláda(.pdf) k 1. lednu letošního roku.

Kromě odborných náměstků existují i náměstci političtí, které má očividně ze svých minulých prohlášeníMiloš Zeman na mysli. Tito náměstci jsou vybíráni samotným ministrema služební zákon se na ně nevztahuje. Ministr si může zvolit maximálně2 politické náměstky. Podstatné je, že osud těchto náměstků je v rukou konkrétního ministra. Tyto náměstky tak je možné ihned z jejich pozice propustit.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Prezidentský duel České televize

Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Poslední prezidentský duel se tentokrát odehrál pod taktovkou moderátorky Světlany Witowské. Ta kandidáty provedla tématy migrace, domácí i zahraniční politiky nebo třeba zdraví a Twitter hradního mluvčího. Drahoš ani Zeman se ...