Demagog.cz

Jiří Drahoš
Jiří Drahoš
Průměrný důchod je už 12 tisíc korun, abych vás opravil. Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podletiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení dosahoval starobní důchod v polovině roku 2017 průměrné výše 11 807 Kč. V roce 2016 byl průměrný důchod 11 422 Kč a v roce 2015 dosahoval výše 11 316 Kč.

Jiří Drahoš uvedl přesnější výši průměrného starobního důchodu, a proto je výrok hodnocen jako pravdivý.